Klacek na hada

Bylo to v severním Thajsku, v lese, poblíž nějaké vesnice. Asi bych to místo ale vesnicí nazýval neměl. Občas malý domek a hliněná cestička, dost pravidelně zasypávaná nepravidelných množstvím listí ze stromů, které nedávaly slunci šanci. Na kamenné zídce před domkem seděl kocour a k němu se pomalu blížil had. Zastavil jsem se a zíral, […]

La Muela, Andalusie

Do báru v La Muele jsme chodili proto, že tam byl jediný, že tam měli dobrou whisky omylem za jedno Euro, a že tam nebyli turisti…