Negativní zatáčka

– asymetrické přebrzdění

Při negativni zatáčce dojde k odtržení proudnic na jedné půlce padáku tím, že tuto půlku přebrzdíte, zrušíte rychlost obtékání, zrušíte vztlak a tato část vrchlíku začne couvat dozadu za vás. Říkáte si že jste podobnou větu před nedávnem četli? Ano, bylo to u popisu figury Full stall, kde ale vrchlík za pilota spadne symetricky a celý.

Popis:
Existují prakticky tři způsoby provedení negativní zatáčky. Z nulové rychlosti, z minimální rychlosti a z maximální trimové rychlosti (bez speed systému). Rozdíl je tedy ve způsobu vstupu do negativní zatáčky a na to samozřejmě navazuje reakce padáku. S čím vyšší rychlostí do negativky vlétnete, tím větší výkyvy do stran si způsobíte a tím hlubší předstřel vrchlíku vás při výstupu z této figury čeká.

Ať už tedy přebržděním utrhnete proudnice půlky padáku z jakékoliv rychlosti, věřte, že ta zdravá polovina padáku bude chtít pokračovat v dopředném letu a ta přebržděná zase právě opačným směrem. A že jste tímto přebržděním zrušili na půlce křídla vztlak, tak dojde k prudkému roztočení padáku a když k tomu přidáte dopřednou rychlost vašeho těla, která se projeví na dalším rozhoupání pilota, tak už vám z této rovnice vychází docela slušné rodeo.

Takže jste se úspěšně roztočili, padák létá kolem vás a vy kolem něj, řídičku držíte proklatě nízko u pasu a vychutnáváte si zvláštní nejistoty zmateně rotující figury. Pak řídičku uvolníte, přebržděná strana se dofoukne, chytne dopřednou rychlost a vyráží vpřed. Tedy před vás, protože vaše tělo v tu chvíli mnoho dopředné rychlosti nemá. A tak padák předstřelí, vy se pod něj zhoupnete a je po všem.

Předstřel je tedy závislý na rychlosti z jaké jste do negativky vlétli a hlavně také na stupních, o které jste se stihli otočit. Pokud se pootočíte jen o 90 stupňů, předstřel nebude tak veliký. Pokud o 360 a více, bude to vypadat určitě jinak.

Kdy se tedy při vašem běžném létání můžete s negativkou setkat:

– svahujete-li na velmi přibržděném padáku, pod záminkou udržení se ve slabém větru na svahu a pokusíte se vyhnout nějaké překážce na zemi či ve vzduchu ostrou zatáčkou, čeká vás brzký kontakt se zemí. Padák totiž neměl dostatek rychlosti a přibržděním jedné strany jste mu pomohli k negativce,

– točíte-li stoupák blízko u kopce a vítr vás snáší stále blíže ke svahu, až vám to jednou nevyjde a vy musíte rychleji dotočit, abyste do svahu nevrazili. Neuvědomíte si míru přibrždění a jste tam. To vás oklamal let po větru, že se vám ta zatáčka zdála hodně dlouhá,

– když točíte stoupák na příliš přibržděným padáku, jednoduše se zapomenete a jste zase tam,

– pokoušíte-li se padák uvést do sestupné spirály a nejste dostatečně trpěliví, tak nepřiměřeně rychle utahujete zatáčku, až vám padák místo spirály skočí do negativky,

– když máte fofr na přistání a snažíte se v poslední chvíli otočit padák o 180° proti větru. Necháte se zmást vaší rychlostí po větru vůči zemi. Připadá vám, že stále letíte nějak rychle, tak přibržďujete a přibržďujete, až vám to dojde, že letíte proti větru a nenapadne vás nic lepšího než rychle zatočit. Zvedáte jednu ruku nahoru a druhou se snažíte ještě dotočit. A to je přesně negativka z minimální rychlosti. Bohužel v tomto případě s velkou pravděpodobností kompresní zlomeniny obratle a pohmožděných žeber.

U všech těchto případů se dá úplné negativce předejít včasným vypuštěním přebržďované strany. Začátek negativky poznáte tak, že změkne řízení na zabržděné straně a jedna půlka těla (rameno) začne couvat. Při správné a včasné reakci dojde pouze k jemnému asymetrickému předstřelu vrchlíku.

Dobré rady: 
Při nácviku této figury je dobré v sedačce sedět a ne ležet. Tak, aby byly pokud možno všechny části těla co nejblíže hlavním karabinám, jinak hrozí v důsledku odstředivých sil zatwistování šňůr. Se závodním speciálem bych tento manévr v plném rozsahu nezkoušel, a když, tak bych raději vycházel z této figury přes Full stall – viz popis figury Full stall,

Padák je v pořádku a bezpečně letí pouze pokud má dopřednou rychlost tzn., že vám fouká do tváře…

Deep stall – propadavý let

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Start typing and press Enter to search