Full stall

– symetrické přetažení

A tak jak jsem vám v minulém článku o manévrech slíbil, tak i činím. Popíšeme si figuru, která v mnoha pilotech budí smíšené pocity a respekt. Přitom je to jeden z mála léků na již popisovanou kravatu, stejně jako stabilní výstup z negativky, helikoptéry nebo z figur, které se prostě nepovedou.

Popis:
Pamatujete si, jak jste se za školní lavicí houpali na židli a spolužák vás nečekaně stáhnul dozadu? Roztáhli jste ruce i nohy, otevřela se vám pusa a s vykulenýma očima jste padali po zádech k zemi. No a první Full stall je něco podobného. Přibrzdíte padák na minimální rychlost, v řídičkách cítíte silný tah. To vám váš padák říká, že děláte něco divného, že přebržďovat křídlo není normální. Letíte na minimální rychlosti, ale i tak stále rychlostí kolem 20ti kilometrů v hodině. A když pak přetáhnete řídičky přes tento zlomový bod a padák tím přebrzdíte, zrušíte rychlost obtékání, zrušíte vztlak a vrchlík spadne dozadu za vás. Řídičky je třeba stále pevně držet stáhnuté. Díky své pozici začne vrchlík i s vámi pozpátku padat rychlostí 7-10 metrů za sekundu. A že jste těsně před odtržením proudnic měli dopřednou rychlost, tak vás prudké zabrždění vrchlíku a jeho pád za vás poměrně výrazně zhoupne dopředu. Pokud v sedačce sedíte kolmo, tak v onom zhupu padáte po zádech, pokud v sedačce ležíte, padáte hlavou dolu. Za krátkou chvíli se pod padákem stabilizujete, protože i dopředná rychlost vašeho těla se změnila a padák se nad vámi třepotá s ušima vlajícíma dopředu – to proto, že padáte pozpátku a vzduch vás teď obtéká opačně než při dopředném letu.

No a to je právě ten lék na kravatu, o kterém jsem se v minulém článku zmiňoval. Jen pro připomenutí – kravata je stav, kdy máme část vrchlíku zavlečenou do šňůr a vlivem dopředné rychlosti je tato část vrchlíku na šňůry stále přitlačována. A jelikož při Full stallu padáte pozpátku a vzduch vás tak obtéká opačně než při dopředném letu, zavlečený vrchlík už nic na šňůry netlačí ba naopak, vyloženě ho to vyfoukává ze šňůr ven.

A když už vás to padání pozpátku přestalo bavit a rádi byste zase letěli normálně, začnete pomalu a rovnoměrně vypouštět řídičky a to tak, aby se vrchlík nad vámi rozvinoval plynule a symetricky a když už se tak stalo, odbrzdíte úplně a po nalití vrchlíku vzduchem a jeho předstřelu, který byste mohli zmírnit přibržděním, pokračujete v normálním letu. Pokud při vypouštění Full stallu vrchlík pulzuje v předozadních kyvech, odbržďujete úplně v čase předního kyvu.

Nejčastější chyby (reakce padáků jsou závislé na jejich konstrukčních vlastnostech, proto jen obecně):

– pilot se manévru zalekne právě v momentě, kdy se zhoupne dopředu a začíná pozpátku padat. Neudrží stáhnuté řidičky a vypustí je nahoru. Následuje nalití vrchlíku vzduchem a agresívní předstřel před pilota umocněný jeho zhoupnutím pod vrchlík. Pokud stihne pilot padák v předstřelu přibrzdit, nic zvláštního se nestane. Pokut to nestihne, čeká ho pohled na vrchlík umístěný na úrovni horizontu, prověšení šňůr a masivní Front stall (čelní symetrické zaklopení náběžné hrany). Pak pilot upadne pod vrchlík, ten se otevře a pokračuje v letu.

– pilot stáhne řídičky nesymetricky. Padák se v takovém případě nejprve pootočí v negativní zatáčce a při dotažení i druhé strany se nežádoucí rotace zastaví a manévr pokračuje již normálním způsobem.

– pilot si není jistý, jak manévr provést, stahuje řízení a v době kdy padák přebrzdí a řízení změkne, začne se pilot snažit tento režim nějak řídit. Padák se dostává do nepříjemných bočních kyvů bez dopředné rychlosti. V tomto případě je potřeba tyto kyvy stabilizovat hlubším stáhnutím řidiček a uvedením do Full stallu. V opačném případě hrozí kravata a zatwistování.

– pilot vystupuje z Full stallu rychlým vypuštěním řízení. V takovém případě je velká pravděpodobnost, že uši, které se v tu chvíli pohybují před vrchlíkem, budou vlivem nabytí dopředné rychlosti zachyceny do šňůr a je tady zase ona kravata.

Dobrá rada:
Pilot, který chce Full stall trénovat musí být správně a dostatečně poučen. Trénink nad zajištěnou vodou je už dnes samozřejmostí. Zaváhání typu slabého držení či špatného namotání řídiček při vstupu do Full stalu se projeví v nepříjemných následcích. Na závodních speciálech bych tento manévr nedoporučoval provádět vůbec. Tyto padáky nejsou na Full stall testovaná a chyby, kterých se pilot může dopustit trestají daleko rázněji než tolerantní padáky nižších kategorií.

Kravata – zavlečení vrchlíku do šňůr

Popis: 
Kravata není manévr, který by si pilot občas vyzkoušel či natrénoval. Je to stav, který může nastat a při kterém je třeba zachovat chladnou hlavu a urychleně ho řešit. Je to jedna z těch prekérních situací co paragliding zvláště na výkonnějších křídlech může přinést. A právě proto je potřeba o ní mluvit, i když zdaleka není tak často vidět.

Pokud se část zdeformovaného vrchlíku dostane před šňůry a padák se dá znova do letu, může vlivem proudícího vzduchu dojít k jeho zachycení do šňůr. Zavlečená část vrchlíku je tlačena na šňůry a jen razantní zásah pilota jej dostane ven. A než se tak stane, tak na velikosti plochy zachycené ve šňůrách závisí, jestli se pilotovi podaří udržet padák v kontrolovaném letu nebo upadne do ostré nekontrolované spirály.

Příčiny: 
Jak už to tak bývá, příčin může být několik a navíc se mohou kombinovat a tak popíšu jen ty nejtypičtější:

– minule jsem popisoval wingover a v něm se příležitost ke kravatě objevuje často. Takže jen zopakuji: pokud se nezkušený pilot při tréninku wingoveru zalekne dynamického zhoupnutí, často zapomene u horní úvrati dotočit vrchlík zpět do směru osy příletu, v určitý moment dojde tělu energie, která ho poslala nahoru a pilot se bočně zhoupne pod vrchlík, ten to samozřejmě neustojí, protože bokem letět neumí a dojde k zaklopení padáku nezvykle z boku, díky tomu může zůstat ucho vrchlíku zavlečeno ve šňůrách,

– po masivním zboření části nebo celé náběžné hrany (např. při létání na speedu) může zvláště u závodních padáků zůstat ucho vrchlíku zavlečeno ve šňůrách,

– také trénink letu na minimální rychlosti s odtržením proudnic a nevhodnými korekcemi může končit nepříjemným rozhoupáním a zavěšením části vrchlíku do šňůr,

– a nemůžu zapomenout ani na jednorázové rychlé vypuštění hluboce stáhnutého Full stallu, kdy pilot s vrchlíkem do podkovy pozpátku padá a pokud výstup z tohoto manévru uspěchá, zůstane mu úplně jednoduše kus vrchlíku ve šňůrách jenom, co se přehoupne do dopředného letu.

Řešení: 
Tak to je velice závislé na výšce, kterou má pilot k dispozici. Zpravidla však nebývá moc času na dlouhé rozhodování. Roztočí-li se padák do ostré spirály a schází výška – je potřeba urychleně sáhnout po klice záložního padáku a neváhat ho použít. Pokud se k tomu přidá i zatwistování (překřížení nosných šňůr) není už vůbec nad čím přemýšlet. Padák se v takovém stavu stává absolutně neřiditelným a docela to trvá, než se pilot z twistu odtočí. Jde o každou sekundu – jde o život.

V případě, že výšku máme, nosné šňůry nejsou zatvistované a pilot chce s kravatou něco dělat, je potřeba si vzpomenout, že jedno z řešení visí na nejkrajnější šňůře vrchlíku, zpravidla jde o krajní šňůru B řady. Někteří výrobci tuto označují jinou barvou oproti ostatním, ale i bez toho byste ji měli jednoduše najít na kraji béčkových popruhů. A pokud ji budete mít v ruce a razantně za ní zatáhnete, zjistíte, že zavlečené ucho potahujete k sobě, napínáte tak jeho zdeformovanou část a ta se postupně regeneruje. Jedno slabé zatáhnutí to ale nevyřeší! Jde to pomalu, ale jde to. Co je ale velice důležité – to je nezapomínat, že v ostré spirále rychle ztrácíte výšku a opadání 15 m/s v kombinaci s ostrou rotací na sedmimetrových šňůrách z vás na zemi udělá hromádku ničeho. Takže je třeba si stále kontrolovat výšku a pokud by se regenerace zavlečeného ucha nedařila, tak s dostatečnou rezervou neváhat použít záložák. Je to fičák!!!

Pokud zůstane ve šňůrách zavlečený jen skutečně malý kousek ucha, není co řešit – lehce si přibrzdíte druhou stranu, zatáhnete za onu krajní béčkovou šňůru a máte to.

Dalším řešením kravaty je přetažení celého padáku do Full stallu. Ze začátku je to trochu rodeo, ale za chvíli se padák docela stabilizuje, zavlečené ucho se při pádu pozpátku vyklepe a po dokončení Full stallu jste v suchu.

Nejčastější chyba: 
Pilot, který špatně zanalyzuje situaci a pokusí se náběh do ostré spirály zastavit razantním dlouhým přibržděním vnější strany, se jednoduše dostane do negativní zatáčky. Dopředná rychlost na straně zavěšeného ucha je vinou jeho čelního odporu podstatně nižší než obvykle, síly v řízení jsou v tomto případě také jiné než za normálního letu a přetáhnout padák do negativky pak není žádný problém. Negativka nic neřeší, jen komplikuje. Jenom co si ji pilot uvědomí a odbrzdí vnější stranu, ocitne se znova v ostré spirále, jen u toho ztratil kus tolik potřebné výšky. Zkušení piloti jsou schopni přibržděním bez negativky zmírnit rotaci a u toho vytáhnout pomocí krajní béčkové šňůry ucho ven.

Dobrá rada: 
Všechny manévry, které mohou vést ke vzniku kravaty, se dají nacvičovat nad člunem zajištěnou vodou. Toto bych považoval za základní prevenci.

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Start typing and press Enter to search