Zaklopení vnějších částí vrchlíku – “uši”

S tímto manévrem by se měl pilot seznámit již v průběhu výcviku. U začátečníka se často jedná o jediný prakticky zvládnutý únikový manévr.

Popis:
Pilot uchopí vnější krajní šňůry první (A) řady na obou stranách a plynule je stáhne. Důležité je, chytit je co nejvýš, aby nedošlo ke stržení předních popruhů a tím celé náběžné hrany! Po stažení šňůr dojde k zaklopení vnějších částí vrchlíku. Střed zůstává nezborcen. Pilot musí šňůry držet po celou dobu provádění manévru a pouští je teprve v okamžiku vybírání.

Řiditelnost padáku je v tomto režimu omezena na řízení vykláněním v postroji, protože ruce má pilot zaměstnané držením stažených šňůr. Přesto je tímto způsobem možné kluzák v tomto režimu velmi obstojně řídit a kontrolovat tak směr letu, případně zatáčením ještě více zrychlit opadání.
Ještě efektivnější z hlediska rychlosti opadání jsou „velké uši“. V tomto případě pilot stáhne rovnou dvě vnější krajní šňůry první řady postupně na jedné a hned pak i na druhé straně (to je prevence před možným způsobením padákového letu) a zaklopí tak minimálně třetinu vrchlíku na každé straně. V „ideálním“ případě zůstane pilotovi nad hlavou jen několik (4 – 8, záleží na celkovém počtu) otevřených komor a opadání se zrychlí na slušných 4 – 6 m/s. Protože padák klade zaklopení přirozený odpor a síla ve šňůrách bývá dost velká, může si pilot pomoci při stahování nejprve krátkým stažením jen prvních vnějších šňůr, a zaklopení tak „načít“, a potom k nim přibrat další šňůry v pořadí a dokončit stažení velkých uší.

Velmi účinným únikovým manévrem je zaklopení uší, případně velkých uší, a následné sešlápnutí speedu. V tomto režimu letí kluzák poměrně rychle a zároveň klesá, v případě velkých uší, pět i více metrů za sekundu. Obě strany už jsou zaklopeny, takže další “klapanec” nehrozí a střed vrchlíku má dostatečně velký úhel náběhu, aby byl odolný. Doporučuji tuto techniku zvládnout pro případ potřeby!

Manévr se ukončí prostým symetrickým vypuštěním stažených šňůr. Padák se ve většině případů sám regeneruje. Nedojde-li k samovolné regeneraci vrchlíku, pomůžeme mu plynulým hlubokým stažením řidiček a opětovným uvolněním. Delší držení stažených řidiček nebo tzv. pumpování (rytmické stahování a uvolňování řidiček) nedoporučujeme, neboť existuje určité riziko přechodu do padákového letu. Při vypouštění uší bychom měli věnovat pozornost směru letu, neboť nafoukne-li se jedna strana dříve, než druhá, musíme na to být připraveni reagovat jako na jednostranné zaklopení. Pokud má pilot sešlápnutý speed, nejdříve jej uvolní a pak teprve dofukuje vrchlík, ne naopak!

Jak je to s rychlostí?
Řada pilotů se domnívá, že zaklopením “uší” získá kluzák vyšší dopřednou rychlost. Tento manévr se totiž často používá v případě, že při létání na svahu zesílí vítr a pilot zjistí, že je unášen za kopec, neboť ani při maximální rychlosti není kluzák rychlejší než protivítr. Pilot tedy “klapne uši” a začne klesat, stále je však unášen vzad. Když po několika okamžicích zjistí, že se již “prosazuje”, tedy letí vůči zemi dopředu, přisuzuje tento stav zvýšené dopředně rychlosti kluzáku. Ve skutečnosti se počal prosazovat z toho důvodu, že vyklesal níž, kde není rychlost protivětru tak vysoká jako v blízkosti vrcholu svahu a nad ním. Je sice pravda, že zmenšením plochy dojde k nárůstu plošného zatížení, ovšem odpor “vlajících uší” je velký a rapidně se tak zhorší klouzavost. Dopředná složka rychlosti bude spíše o něco nižší. Význam tohoto manévru tedy spočívá především ve zvýšení klesací rychlosti.

Dobrá rada:
Pokud to nemáte dobře natrénované, neprovádějte tento manévr v příliš malé výšce, například jako prostředek pro vykrácení ve finální fázi přistání. Pokud se vám náhodou nepovede symetricky zaklopit obě strany, nebo se vám jedna zaklopená strana samovolně dofoukne, můžete se potkat se zemí dříve, než dostanete situaci pod kontrolu.

B-stall

(jednoduchý sestupový manévr pro kategorie EN A – MID EN C)

B-stall patří mezi jednoduše proveditelné sestupové manévry. Je možné ho nacvičovat už na Základním kurzu. Pro zájemce o licenci PL B je jeho zvládnutí povinné (a to na padáku příslušné kategorie).

Popis:
Jedná se o jeden z nejpoužívanějších manévrů pro rychlou ztrátu výšky a to pro svou jednoduchost a rychlý účinek. Pilot stáhne B popruhy, tím prolomí vrchlík, který ztratí schopnost klouzavého letu. Pilot i s padákem přechází do kontrolovaného kolmého pádu s klesáním běžně 5-10 metrů za sekundu. Takto může pilot sklesat i několik set výškových metrů. Slušná hodnota opadání a stabilita tohoto manévru jsou jeho výhodami. Nevýhodou pak je nemožnost letět z problémového místa pryč do prostoru. Pilot by měl tento manévr používat pouze v dostatečné výšce a s vybíráním začít alespoň 100 metrů nad terénem.

Provedení B-stallu
Jedním z rizik nácviku B-stallu je zbytečně rychlý zásah do řízení po vypuštění B-stallu s následným přechodem do deep-stallu. Proto je často se začínajícími piloty lepší provádět tento nácvik bez držení řídících šňůr. Pilot tak nemá řízením co zkazit.

Zvedněte ruce co nejvýše a uchopte pevně a ve stejné výši popruhy řady B. Pokud dosáhnete, je vhodné uchopit popruh shora tak, že máte šňůry mezi prsty, můžete je tety chytit za nebo nad majlonkou. Prsty však do ní nevsouvejte, chyťte ji dookola, palci nahoru. Rozhlédněte se kolem sebe a hlavně pod sebe, jestli se v tomto prostoru nenachází jiný kluzák. Potom plynule, ale dynamicky stáhněte oba popruhy současně dolů směrem k břichu. Buďte připraveni na odpor, který budete muset při stahování překonat. Pokud by se vám jeden z popruhů vysmýknul z ruky, uvolněte i ten druhý a počkejte, až se let vrchlík dofoukne a stabilizuje a zkuste to znova. Do doby prolomení vrchlíku jste měli dobřednou rychlost kolem 10 metrů za sekundu. Prolomením tuto rychlost ztrácíte a vzhledem k tomu, že vrchlík vytváří větší čelní odpor než vy, zabrzdí se rychleji. Vaše tělo pokračuje tedy mírně před vrchlík, pak se zhoupne pod něj a za chvilku už budete stabilně viset ve svislé poloze pod prolomeným vrchlíkem a padat kolmo dolů. Sledujte případnou rotaci. Pokud se otáčíte, máte na jedné straně stažen popruh více než na druhé! Dotáhněte proto oba popruhy na stejnou úroveň. Popruhy je potřeba držet stažené v takové úrovni, aby zajišťovaly dostatečné prolomení vrchlíku. Pokud byste nesymetricky jeden z popruhů vypustili úplně nahoru, riskujete přechod do negativní zatáčky. Proto je potřeba hned uvolnit i druhý popruh.

U výkonnějších padáků je potřeba sledovat prolomený vrchlík daleko intenzivněji. Na příliš hluboké stažení popruhů vrchlík často reaguje změnou tvaru podélného prolomení – uši vrchlíku se pak většinou začínají ohýbat směrem k náběžné hraně. V takovém případě je potřeba popruhy mírně povolit aby se uši dostaly zpět do správné polohy. Pokud byste takto nezareagovali, riskujete po vypuštění B stallu zavlečení jednoho či obou uší do šňůr.

Pro ukončení režimu prostě symetricky vypusťte z rukou oba popruhy. Vrchlík se okamžitě nafoukne, a jelikož je několikanásobně lehčí než pilot, bude pokračovat v letu s mírným předstřelem.

Dobrá rada
Nenechte se v tomto okamžiku zmást a zlákat k přibrzdění – kluzák potřebuje rychlost obtékání k tvorbě kýženého vztlaku! Riskujete přechod kluzáku do deep-stallu. Také není vhodný postup, kdy popruhy uvolňujete postupně a pomalu. Dofukující se vrchlík vám může vyškubnout popruh z jedné ruky, následné řešení už znáte. Přechod do deep-stallu je při pomalém vypouštění také možný.

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Start typing and press Enter to search