Andaluzja Discovery 2018

W planie mamy odwiedzić klika nowych miejsc do latania i spędzić jeden dzień w portugalskiej Lizbonie.