Nic není zadarmo, ani vavříny

O extrémním závodě štafet – Dolomitenmanu se říká, že je velkou komerční bublinou, kde závodnická čest ustupuje sponzorovi.

Adrenalin trochu jinak

Adrenalin je v poslední dobe velmi módní pojem, zejména ve spojení “adrenalinové sporty”.

Dolomitenmann 2003

Docela často se mně ptali „Jaké to je ten Dolomitenmann?“. A já míval trochu rozpaky jim říct co si o tom všem myslím…

O B.A.S.E.

Pokud je některý z extrémních sportů skutečně vysoce riskantní, pak jím je B.A.S.E. jumping.