Máme společný cíl

Vaše samostatné a bezpečné volné létání

Paraglidingový svět je v pohybu, zdokonaluje se vybavení, mění se požadavky na pilotáž, posouvají se sportovní výkony. My paraglidingové vybavení vyvíjíme, účasníme se expedic v nejvyšších horách světa, jsme organizátory i účastníky soutěží – a s těmito zkušenostmi reagujeme na pravidelnou úpravu El Speedo výcvikové metodiky. Jsme tak vždy o krok napřed a vy spolu s námi také.

Na správné pochopení jednotlivých témat je potřeba kvalitních přednášejících, správný čas ve správném prostředí, následný praktický trénink a osobní pilotní zkušenosti, analýzu možných praktických chyb, dohled instruktora nad jejich opravu a potom další prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností.

Proto v El Speedu nabízíme mimo jiné různé druhy pokračovacích akcí a kurzů, které vás vedou od absolutních základů až po samostatné volné létání v nejvyšších horách světa.

Pilotní kategorie a  Absolventské slevy

10% slevy

•    Pilot samostatně létající po Základním kurzu
•    Pilot létající pod dohledem instruktora

10% slevy

Pilot samostatně zvládá:
•    Perfektní start
•    Přesné přistání
•    Aktivní pilotáž
•    2 hodiny při termickém létání

15% slevy

Pilot samostatně zvládá:
•    Sestupové manévry
•    Únikové manévry

•    Čelní a asymetrické kolapsy
•    Pokročilou Aktivní pilotáž
•    20 km přelet

25% slevy

Pilot samostatně zvládá:
•    50 km přelet
•    Úspěšný absolvent SIV tréninku v posledních 2 letech

50% slevy

•    Úspěšný absolvent Termického tréninku

•    Úspěšný absolvent XC tréninku
•    Účastník jedné z El Speedo paraglidingových Expedic v posledních 2 letech
•    Musí úspěšně absolvovat jednou ročně minimálně 1 tréninkový den na SIV tréninku.

Bližší specifikace El Speedo PILOTNÍ ÚROVNĚ

Úroveň pilota prověřuje a potvrzuje El Speedo instruktor na kurzech i mimo ně. Získaná Úroveň pilota je zapsána buď přímo instruktorem na kurzech, na kterých využíváme PES výukový systém nebo v El Speedo kancelář na podnět instruktora.

Vaši pilotní kategorii zjistíte na vašem uživatelském účtu nebo přímo v naší kanceláři na tel. 777 311 661 či e-mailu info (zavináč) elspeedo.cz .

El Speedo Pilot 1

Pilot samostatně létající po Základním kurzu.

– pilot dokáže samostatně odstartovat, letět, přiblížit se správně na přistání a bezpečně přistát.Pilot létající pod dohledem instruktora
– pilot vyžaduje přítomnost instruktora, společně posuzují letové či neletové počasí, instruktor je v rádiovém spojení nápomocen při startech nebo při přistáních.

El Speedo Pilot 2

Perfektní start
– pilot samostatně a precizně zvládá všechny tři fáze čelního startu (postavení vrchlíku do letové pozice; přibrzdění, kontrolu a korekci směru startu; plynulé odbrzdění a rozběh až do vzletové fáze),
– pilot zvládá alespoň jednu z technik křížových startů (čelem k vrchlíku).

Přesné přistání
– pilot samostatně přistává do vytýčené kružnice o poloměru 15 metrů, plynule a ve správném čase dobrzďuje na přistání.

Aktivní pilotáž
– pilot zvládá aktivně korigovat předozadní kyvy vrchlíku, dokáže správně přenášet váhu těla v zatáčkách a v turbulentním prostředí.

2 hodiny při termickém létání
– pilot zvládnul samostatný dvouhodinový let, zdokumentovaný na GPS.

El Speedo Pilot 3


Sestupové manévry

– pilot samostatně zvládá B-stall a zaklopení velkých uší.

Únikové manévry
– pilot samostatně zvládá let na speed systému v kombinaci s malýma i velkýma ušima.

Čelní a asymetrické kolapsy
– pilot zvládá aktivně korigovat asymetrické zaklopení vyvolané stažením min. 50% A-popruhů na maximální rychlosti (s plným speed systémem),
–  pilot zvládá aktivně řešit čelní zaklopení na maximální rychlosti (s plným speed systémem).

Pokročilou Aktivní pilotáž
– pilot samostatně zvládá houpačku (úmyslně vyvolané předozadní kyvy vrchlíku),
– pilot samostatně zvládá výstup z dynamické zatáčky,
– pilot zvládá podrovnání padáku na přistání z přímého letu i ze zatáčky o 90°.

20 km přelet
– samostatný přelet zdokumentovaný na GPS podle FAI pravidel.

El Speedo Pilot 4


50 km přelet
– samostatný přelet zdokumentovaný na GPS podle FAI pravidel.

Úspěšný absolvent SIV tréninku v posledních 2 letech
– pilot zvládá samostatně celou osnovu SIV kurzu (různá zaklopení na maximální rychlosti, sestupové a únikové manévry včetně sestupné spirály, kontrolovanou negativní zatáčku a Full-stall).

El Speedo Pilot 5


Úspěšný absolvent Termického tréninku
– pilot je schopen si samostatně vybrat letový terén a zvládá techniky termického létání,
– pilot zvládá aktivní přestřeďování termických proudů.

Úspěšný absolvent XC tréninku
– pilot je schopen si samostatně vytvořit reálný denní přeletový plán a také ho samostatně uletět,
– pilot včas reaguje na převývoj počasí.

Účastník jedné z El Speedo paraglidingových Expedic v posledních 2 letech.

Pilot musí úspěšně absolvovat jednou ročně minimálně 1 tréninkový den na SIV tréninku:
– pilot si pravidelně občerstvuje pilotáž v nestandardních letových režimech a je schopen tyto režimy bezchybně instruktorovi předvést.

 

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter