Gratulujeme!
Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali právě sedačku El Speedo CHOGORI. Věnovali jsme velkou péči vývoji tohoto produktu, aby splňoval ty nejvyšší nároky, ať už se jedná o kvalitu výroby, bezpečnost, funkčnost či pohodlí.

Pozorné prostudování této příručky Vám umožní plně využít všechny přednosti sedačky CHOGORI a díky tomu si  dokonale vychutnat zážitek  z každého letu.

Přejeme Vám mnoho nalétaných hodin s naší sedačkou a hlavně 
„kolik startů, tolik přistání“.

1. Bezpečnost
Paragliding patří mezi sporty se zvýšeným rizikem, a pilot jej provádí na svou vlastní odpovědnost. Toto riziko může vzrůst, pokud pilot užívá své vybavení jinak, než bylo navržené či špatně nastavené. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o funkčnosti, bezpečnosti či správném nastavení sedačky či způsobu uložení záložního padáku v kontejneru, kontaktujte prosím výrobce či vašeho prodejce.

El Speedo, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé provozováním paraglidingu.

2. Popis 
CHOGORI je lehká aerodynamická sedačka. Díky použití lehkých a přitom pevných materiálů váží ve velikosti M pouze 2,79 kg (verze Ultrino) či 3,15 kg (verze XC). Je to skvělá volba pro piloty létající Cross Country či provozující bivakové létání. Nízká hmotnost a nevelké rozměry ve sbaleném stavu umožňují i náročnější horské túry. Konstrukce postroje s pružnou deskou je vysoce funkčním řešením kombinující bezdeskové ultralehké sedačky a běžné sedačky s pevnou deskou. Právě toto ergonomické řešení společně s pohodlnou zádovou částí zaručují vysoký komfort během dlouhých letů a současně v maximální míře umožňují využívání všech zásad aktivní pilotáže. Díky velkému rozsahu regulačních prvků  je možné seřídit  sedačku podle individuálních požadavků každého pilota. Nový systém konstrukce jádra sedačky poskytuje vysokou míru bezpečnosti, a to jak aktivní (možnost aktivní pilotáže) tak i pasivní (stabilizace postroje, minimalizace možnosti startu s nezapnutými popruhy). Pěnový chránič páteře o síle 10 cm velmi dobře amortizuje rázy při případné  nehodě. Integrovaný kontejner na záložní padák se nalézá vzadu za chráničem, přibližně v pozici za pánví a bedry pilota, což umožňuje lehce dostupné umístění uvolňovače ZP, který je takto pěkně „po ruce“ na pravé straně sedačky. Aerodynamický kokon nejen zlepšuje obtékání sedačky, ale též zvyšuje pilotův tepelný komfort. Jeho regulace ve čtyřech bodech umožňuje přizpůsobení jeho délky a nastavení jeho úhlu podle ergonomických požadavků pilota. Systém zapínání kokonu “varuje” pilota při možném nezapnutí břišního popruhu. Pod sedákem se rovněž nalézají popruhy pro upevnění vodního vaku, stanu či jiného vybavení. Pro vedení speed systému a s ohledem na jeho lehký chod jsou použity snadno vyměnitelné kladky Smart Pulley, opatřené ložisky.

3. Přístrojový pultík
Společně s postrojem je dodáván i  pultík, který slouží k připevnění přístrojů (variometr, GPS) umístěných v elastických obalech s velcro páskou (tzv. suchým zipem), k jejichž zajištění slouží textilní očka. Pod přístrojovou deskou je kapsa, pohodlně dostupná během letu. Pultík je připevněn přímo na prsní popruh a nevyžaduje tedy další přezky.

4. Kokon
Kokon zlepšuje aerodynamické vlastnosti sedačky a rovněž chrání pilota před chladem. Je vlastně jakousi „kapotáží“ pro nožní opěrku (tzv. Relax bar) a hrazdu speed systému, přičemž použitím čtyřech regulačních bodů (šňůrky, vedoucí k hlavním karabinám) je možno nastavit jak délku, tak sklon. Kokon je integrální částí sedačky a nedá se demontovat.
Přední část kokonu se po startu sama naplní vzduchem, který je z ní možno velmi jednoduše před balením vyfouknout.
Pozor! Není vhodné regulovat přezky zapínající kokon ihned po startu, před nabráním potřebné bezpečné výšky!

Způsob regulace délky kokonu a úhlu jeho sklonu je zřejmý z následujících fotografií.
Kokon je uzavřen dvěma přezkami. Obě umožňují regulaci, díky čemuž je možno nastavit odpovídající napnutí boků kokonu současně s potřebnou mírou vzájemného překrytí bočních chlopní. Jejich příliš velké překrytí může znesnadnit nasedání a vysedání ze sedačky. Pokud je nasedání do sedačky příliš pracné, je možné popruhy v přezkách před startem poněkud povolit a opět je přitáhnout po startu a usednutí do sedačky

5. Hrazda speed systému    
Šňůrky speed systému musí vést přes kladky (pod sedákem a po stranách zádové opěrky), kde je vhodné na ně navléknout brzdičky (tzv. „tanky“) a následně je protáhnout štěrbinami v bocích sedačky a zakončit je karabinkami k připnutí do speed systému na volných koncích PK. Hrazdu poté spojit gumou s podnožkou uvnitř kokonu a její délku nastavit tak, aby hrazda byla lehce dostupná nohou během letu. Následně je potřeba nastavit délku šňůrek speed systému. K tomu je potřeba pověsit se do sedačky i se zapnutými popruhy vašeho PK. Délka šňůrek se reguluje posouváním karabinky (zapínané do speed systému na popruzích) po šňůrkách vedoucích od kladek nahoru a to tak, aby při maximálním „našlápnutí“ speed systému došlo ke vzájemnému kontaktu kladek na popruzích PK. Pokud je potřeba, proveďte ještě jemné doladění po vyzkoušení funkce speed systému během letu.

Pozor!
Není bezpečné seřizovat délku speed systému během letu!

6.  Instalace záložního padáku
Sedačka CHOGORI je vybavena integrovaným kontejnerem na ZP umístěným v zadní části sedačky za chráničem. Klika uvolňovače je připevněna na pravém boku sedačky. Do sedačky je možno rovněž instalovat některý z typů řiditelného ZP.
a) Připevněte kliku uvolňovače k boku vnitřního kontejneru ZP. Nepřipojujte ji ke střednímu poutku!
b) Spojte popruh záložního padáku s V-popruhem sedačky pomocí obdélníkové šroubovací karabiny typu Maillon Rapide C6 nebo C7. Matici karabiny je zapotřebí dotáhnout pomocí klíče takovou silou, aby nebylo možné její samovolné otevření.
c) Po zašroubování karabiny zajistíme vzájemnou polohu popruhů a karabiny proti samovolnému přesunutí či pootočení přetažením neoprenového návleku.
d) Vložte záložní padák do  kontejneru v poloze šňůrami dolů. Šňůry a popruh ZP, karabinka a konec V-popruhu musí být v zadní (horní) části kontejneru, kontejner je v tomto místě záměrně hlubší.
e) Pomocné šňůrky provlékněte smyčkami na chlopních č. 1.
f) Vložte popruh, spojující vnitřní kontejner s klikou uvolňovače. Následně protáhněte pomocnou šňůrku okem v protější části této chlopně.
g) Protáhněte pomocné šňůrky přes chlopeň č. 2. Pro ulehčení další operace můžete do oček vložit dočasné závlačky, například kousky hrubší plastové struny.
h) Provlékněte ponocné šňůrky otvory v chlopni č. 3. Opět můžete použít (dříve vytažené) pomocné závlačky.
i) Uzavřete kontejner jehlami a odstraňte pomocné závlačky. Nyní můžete vytáhnout pomocné šňůrky. Před vytažením šňůrek však tyto vložte pod jehly tak, abyste třením při jejich vytahování nepoškodili očka.
j) Uzavřete poslední chlopeň překrývající jehly.
k) Urovnejte chlopně č. 1 tak aby nebyly skrčené a chránily ZP.
l) Připněte kliku uvolňovače na velcro (suchý zip). Uzavřete tunel V-popruhu a jeho přebytečnou část vložte pod chlopeň č. 3.

Jestli ukládáte záložní padák do sedačky poprvé, je velmi důležité provést zkušební vytažení ZP, abyste se ujistili o jeho správné funkci a seznámili se se silou potřebnou pro otevření vnějšího kontejneru. Pro správné provedení takovéto zkoušky se zavěste v sedačce do trenažéru (nebo alespoň pomocí lana na větev), usedněte do sedačky, zapněte všechny přezky a zaujměte letovou pozici. Poté uchopte kliku uvolňovače a energicky jej vytrhněte směrem kolmo od směru letu doprava. Uvolňovač musí bezpečně vytáhnout jehly s následným vypadnutím ZP z vnějšího kontejneru. Při této zkoušce však neodhazujte kliku se ZP od sebe, aby nedošlo k jeho vypadnutí z vnitřního kontejneru a následnému rozbalení. Pokud k tomuto dojde při pouhém vytažení ZP z kontejneru sedačky, znamená to, že volný konec na ZP je příliš krátký a kvůli tomu by nemohlo dojít k jeho cílenému odhození do volného prostoru. V takovém případě je potřeba ZP přebalit tak, aby jeho volný konec byl delší. Pokud zkouška proběhla úspěšně, vložte ZP zpět do kontejneru stejným způsobem.
Abyste předešli možnosti nechtěného vypadnutí ZP během letu, je potřeba před každým letem zkontrolovat stav jeho uložení v sedačce, zejména pozici zajišťovacích jehel.
Záložní padák je potřeba vyvětrat a přebalit v souladu s pokyny dle příručky dodané jeho výrobcem / dealerem.  K sedačce CHOGORI doporučujeme používat záložní padáky El Speedo RS 100, RS 130, RS SOLID 80, RS SOLID 110, RS SOLID 140, RS ULTRINO 80, RS ULTRINO 110 nebo RS ULTRINO 140. Možné je samozřejmě i použití záložních padáků jiných výrobců, včetně řiditelných systémů, za podmínky, že jejich rozměry ve sbaleném stavu odpovídají velikosti kontejneru sedačky CHOGORI.

7.  Spojení sedačky s padákovým kluzákem
Sedačka CHOGORI je vybavena duralovými karabinami Sup’Air o nosnosti 1800 daN, které jsou určeny ke spojení sedačky s volnými konci PK. Před startem je rovněž potřeba spojit šňůrky speed systému se speed systémem na volných koncích PK. Zde můžete použít v podstatě jakéhokoli způsobu, na který jste zvyklí.
Doporučený interval výměny duralových karabin je cca 300 letových hodin, nebo po jejich možném mechanickém poškození, například ostrém úderu o kámen.
Před startem vždy zkontrolujte, zda zámky karabin jsou zavřené a řádně zajištěné.

8.  Použití sedačky CHOGORI pro vlekání
Sedačku CHOGORI lze použít i k startům za pomocí navijáku či odvijáku. V tomto případě je třeba použít vypínací zařízení. Sedačka CHOGORI není vybavena zvláštními závěsy pro upevnění vypínáku, a proto je tento nutno připínat přímo do hlavních karabin.


9.  Nastavení popruhů sedačky
Před začátkem seřizování sedačky je potřeba instalovat do kontejneru záložní padák a rovněž naplnit zádový batoh jako před běžným letem. Je potřeba věnovat pozornost symetričnosti nastavení všech seřizovacích prvků, tzn. levá i pravá strana musí být nastavena stejně. První, zkušební let doporučujeme vykonat v klidných podmínkách a po přistání provést finální korekce nastavení.
Nedoporučujeme nastavovat sedačku během letu.

9.1  Ramenní popruhy
Cílem nastavení ramenních popruhů je seřízení sedačky dle výšky pilota. Jejich délku je potřeba nastavit tak, aby přiléhaly na ramena s nevelkou vůlí. Příliš stažené ramenní popruhy mohou ztížit či úplně znemožnit usednutí do sedačky po startu a rovněž překážet pilotovi v řízení náklonem těla. Sponka ramenních popruhů má za účel znemožnit jejich sklouzávání z ramen během startu či při provádění zatáček výrazným náklonem v sedačce. Sponka je vybavena poplašnou píšťalkou, takže ji má pilot v případě nehody nedaleko úst.

9.2  Boční popruhy
Jejich účelem je nastavení úhlu mezi sedákem a zádovou částí sedačky a tedy mírou pozice pilota v „sedu“ či „lehu“. Základní nastavení je potřeba provést před prvním letem v zavěšené sedačce. Po prvním letu je pak možné provést jemné doladění požadované pozice. Je třeba si uvědomit, že při více „ležící“ pozici pilota roste nebezpečí protočení se pilota v popruzích (tzv. twist)  v krizových režimech letu.

9.3  Nožní popruhy
Tyto popruhy jsou nejdůležitější při startu, kdy drží pilota, aby nevypadl ze sedačky. Je zapotřebí je nastavit tak, aby nepřekážely pilotovi při startu a nasedání do sedačky. Příliš krátké mohou pilota stahovat a komplikovat rozběh, příliš dlouhé pak „pustí“ pilota v sedačce po startu příliš nízko a mohou mu znemožnit nasednutí do sedačky bez pomoci rukou. Sedačka CHOGORI je vybavena nožními popruhy spojenými s prsním popruhem,  což výrazně zmenšuje riziko startu s nezapnutými nožními popruhy. Přesné nastavení jejich délky má rovněž vliv na stabilizaci sedačky během letu (jakási obdoba systému ABS). Kvůli většímu komfortu pilota jsou nožní popruhy potaženy měkkým neoprenem.

Zapnutí prsního popruhu je bezpodmínečně nutné zkontrolovat před každým startem z důvodu vyloučení možnosti vypadnutí pilota ze sedačky. Nezapnutí nožních popruhů (u tohoto systému prsního) je velmi nebezpečné a může být příčinou nehody se smrtelnými následky!

9.4  Prsní popruh
Délkou prsního popruhu nastavujeme rozpětí hlavních karabin. Zvětšení tohoto rozpětí zmenšuje stabilitu sedačky, což zlepšuje možnost řízení náklonem v sedačce a současně zlepšuje komunikaci křídla s pilotem. Příliš velké rozpětí karabin však může zkomplikovat pilotovi řešení nouzových situací a značně ztížit výstup ze spirály. Menší rozpětí karabin stabilizuje sedačku a zmenšuje účinnost řízení náklonem. Pokud výrobce PK neuvádí jinou hodnotu, doporučujeme rozpětí karabin 42-48 cm. V turbulentních podmínkách je možné utažením prsního popruhu zmenšit rozpětí karabin a tím sedačku poněkud stabilizovat, současně však roste riziko protočení se pilota v popruzích (twist) v některých nebezpečných režimech letu.

10.  Kapsy
Sedačka CHOGORI je vybavena poměrně velkým batohem na zádech (o objemu cca 24 l) a dvěma menšími kapsami po obou stranách kokonu. Do zádového batohu se s přehledem vejde velký batoh, camelbag a nejen to. Otvory v horní části zádové kapsy umožňují protažení hadičky camelbagu či různých kabelů, např. antény nebo handsfree radiostanice. Další kapsa je uvnitř přístrojového pultíku. Jak tato kapsa, tak i boční kapsy (které jsou před nechtěnou ztrátou materiálu uzavřeny magnety po obou stranách) jsou pohodlně přístupné během letu.  Pod sedákem jsou umístěny popruhy k upevnění vodního vaku (zátěž). Samozřejmě se dá využít i k transportu jiného materiálu.

11.  Chránič páteře
Sedačka CHOGORI je vybavena pětisegmentovým pěnovým chráničem páteře 10 cm silným. Způsob uložení chrániče je zřejmý z následujících snímků.
Vyjmutím chrániče páteře vznikne v zádové části uzavíratelná kapsa, do které může pilot při bivakových letech vložit např. spací pytel, který tento prostor vyplní a po uzavření napomáhá tlumit případné tvrdší přistání.

12.  Před letem
Před každým letem je důležité provést prohlídku sedačky. Kvůli vlastnímu bezpečí je potřeba zkontrolovat, jestli:
– není sedačka viditelně poškozená, zejména na nosných částech,
– Kontejner ZP je správně uzavřen a zajištěn jehlami,
– Uvolňovač ZP (klika) je správně uchycen na svém místě a má potřebný tvar (během dlouhodobého skladování v batohu se může klika zdeformovat, což pak může být na závadu rychlému uchopení. V takovém případě je potřeba ji v rukou vyformovat do žádaného tvaru),
– nožní a prsní popruhy jsou zapnuty,
– boční a ramenní popruhy jsou správně seřízeny,
– všechny kapsy jsou řádně zapnuté a jezdce zdrhovadel ukryté,
– nosné karabiny jsou zavřené a řádně zajištěné,
– speed systém je zapnutý a funkční.

13. Použití záložního padáku
Záložní padák je potřeba použít v situaci, kdy normální řiditelný let již nelze z jakéhokoli důvodu obnovit. Nejčastějším důvodem použití záložního padáku je srážka ve vzduchu či přechod do nekontrolované rotace.
Pokud je potřebné použít záložní padák, uchopte do ruky kliku uvolňovače a rozhodným trhnutím vytáhněte záložní padák z vnějšího kontejneru. Poté jej cíleně a co nejsilněji vyhoďte do volného prostoru, pokud se nacházíte v rotaci tak ve smyslu rotace (zvýšíte tím pravděpodobnost že se ZP nafoukne dříve, než by došlo k jeho zamotání se okolo křídla). Po otevření záložního padáku je nejdůležitější co nejrychleji „zrušit“ křídlo (či to co z něj zbylo), nejlépe rychlým navíjením řidiček na zápěstí či tahem za zadní popruhy. Tah za ramenní popruhy vás v sedačce sám postaví do pozice nohama dolů. Před dopadem je potřeba dát nohy k sobě, mírně pokrčit v kolenou a energii dopadu se snažit převést do rotace.

14. Přistání
Před přistáním vysedněte ze sedačky a přistávejte na nohy. Přistávání vsedě není příliš bezpečné, přes přítomnost chrániče páteře. Ten navíc není na časté přistávání vsedě ani dimenzován a ztrácí pak své vlastnosti. Pokud z nějakého důvodu musíte takto přistávat častěji (například ze zdravotních důvodů – problémy s koleny atp.) doporučujeme výměnu chrániče páteře po dvou sezónách.


15.  Přistání ve vodě
Přistání ve vodě může být velmi nebezpečné. Pokud nemáte jinou možnost, než přistát ve vodě, odepněte přezky prsního a nožních popruhů ještě v dostatečné výšce (pro odepnutí těchto přezek bude pravděpodobně zpočátku potřebné je poněkud stisknout k sobě). Zůstaňte sedět v rozepnuté sedačce, avšak nohy vytáhněte z kokonu, pokrčte v kolenou a nechte viset dolů. Přistávejte s větrem a bez brzdění. Při kontaktu s vodní hladinou vyskočte se sedačky. Následně se snažte odplavat od plovoucího křídla a sedačky ke břehu. Pokud přistanete daleko od břehu, můžete sedačku použít jako záchranný plovák – sedačka je totiž plná vzduchu a nepotopí se.
Přistávání do vody v sedačce je velmi nebezpečné a hrozí utonutí. Chránič páteře totiž plave a vždy bude mít tendenci vyplouvat na hladinu, čímž vám ovšem bude tlačit hlavu pod hladinu. Riziko utopení roste pak ještě z důvodu vysoké pravděpodobnosti zamotání se do šňůr, což vám velmi rychle omezí jakoukoli možnost pohybu.

16.  Létání v tandemu
Sedačka CHOGORI nebyla projektována jako tandemová sedačka  a z tohoto důvodu pro létání v tandemu není vhodná.

17.  Čištění a skladování sedačky
Při výběru materiálů pro výrobu sedačky jsme věnovali zvláštní důraz na jejich kvalitu a trvanlivost. Udržování sedačky v dobrém stavu a čistotě zajistí její dlouhodobou životnost a spolehlivost. Pro čištění sedačky používejte pouze vlhkou houbu a přírodní (tzv. jádrové) mýdlo. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani detergenty. Pokud sedačku zablátíte, nejdříve zaschlé bláto co nejlépe vykartáčujte a teprve k finálnímu vyčištění použijte vlhkou houbu. Pokud dojde k promočení sedačky (ať v důsledku přistání do vody či silného deště), nechte ji vysušit v dobře větrané místnosti, mimo přímé sluneční záření.
Promoklý chránič páteře vyjměte ze sedačky a nechte vyschnout s otevřeným zdrhovadlem. Pokud to nepostačí, vyjměte pěnové segmenty a vysušte je zvlášť.
Promoklý záložní padák je potřeba demontovat ze sedačky, rozbalit a pověsit na vysušení v dobře větraném místě mimo přímé sluneční záření. Pozor na šňůry, vysychají většinou výrazně déle, než materiál vrchlíku. Poté nechejte ZP sbalit oprávněnou osobou.
Pokud sedačku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji v batohu nebo, ještě lépe, rozbalenou v dobře větrané, suché místnosti, mimo přímé slunce. Bohužel, z podstaty použitých syntetických materiálů není jejich barevnost stálá. Proto ji nenechávejte na přímém slunci, pokud to není nezbytně nutné.

18.  Užívání a opravy
Pravidelná kontrola technického stavu sedačky umožní její dlouholeté bezpečné používání. Po “tvrdém přistání” vždy zkontrolujte stav chrániče páteře, poněvadž mohlo dojít k poškození švů nebo uzávěru a poškozený chránič páteře neplní svou funkci. Pokud došlo k rozpárání nebo roztržení povlaku chrániče, je potřeba jej zaslat na opravu nebo vyměnit.
Po každém použití záložního padáku je třeba důkladně prohlédnout sedačku, zejména její popruhovou část, jestli následkem dynamického rázu při otevření ZP nedošlo k jejímu poškození.
Duralové hlavní karabiny vyměňte po 300 letových hodinách nebo nejdéle za 5 let. Pokud došlo k jejich mechanickému poškození, viditelnému odření nebo tvrdému úderu (např. o kámen) je potřeba je vyřadit a vyměnit za nové.
Používání poškozené sedačky je nepřípustné. V případě jakýchkoli pochybností je zapotřebí kontaktovat výrobce a odeslat ji k odbornému posouzení technického stavu.

El Speedo s.r.o.

Kontakt:

Tel.: +420 777 311 661
Email: info@elspeedo.cz
Potoční 2098, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt w języku polskim:

Tel.: +48 604 98 2001

Provozní doba:

Po – Pá: 10:00 – 16:00
(16:00 – 18:00 po předchozí domluvě)

So: 8:00 – 9:00
(v den začátku základního kurzu)

Fakturační údaje:

El Speedo s.r.o.,
Vyšní Lhoty 300, 739 51 Vyšní Lhoty

IČ: 27842690

DIČ: CZ27842690

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C/ vložka 31285

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter