Gratulujeme!
Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali právě sedačku El Speedo FUERTA. Věnovali jsme velkou péči vývoji tohoto produktu, aby splňoval ty nejvyšší nároky, ať už se jedná o kvalitu výroby, bezpečnost, funkčnost či pohodlí.

Pozorné prostudování této příručky Vám umožní plně využít všechny přednosti sedačky WANAKA 2 a díky tomu si  dokonale vychutnat zážitek  z každého letu.

Přejeme Vám mnoho nalétaných hodin s naší sedačkou a hlavně 
„kolik startů, tolik přistání“.

1. Bezpečnost
Paragliding patří mezi sporty potenciálně rizikové, a pilot jej provádí na svou vlastní odpovědnost s vědomím rizika zranění nebo smrti. Toto riziko může vzrůst, pokud pilot užívá své vybavení jinak, než pro co bylo navržené, či špatně nastavené.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o funkčnosti, bezpečnosti či správném nastavení sedačky či způsobu uložení záložního padáku v kontejneru, kontaktujte prosím výrobce či vašeho prodejce.

El Speedo, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé provozováním paraglidingu.

2. Popis
Koncept FUERTY je založen na kompaktním pohodlném jádru s pevnou deskou doplněným odepínací zádovou kapsou s chráničem páteře a třemi úložnými místy pro vaše vybavení. FUERTA byla navržena primárně pro použití ve střediscích výcviku paraglidingu a jako první sedačka pro začínající piloty. Bude však vyhovovat všem pilotům, kteří hledají houževnatou a praxí precizně odladěnou pohodlnou sedačku do leteckých začátků nebo aktivního tréninku.

Její nejlepší vlastností je snadné odpojení zadní části včetně chrániče. Pohodlné jádro s pevnou deskou je s chráničem a vnější obšívkou spojená kvalitním zipem. A velmi lehce si tak ze sedačky na volné létání můžete vytvořit jednoduchou sedačku na pozemní trénink, sedačku do lehké horské výbavy či na motorové létání. Samozřejmě, pokud budete létat, chránič musí být namontován ke zvýšení bezpečnosti.

FUERTA je dodávána jako kompletní postroj s odnímatelným chráničem, předním kontejnerem na záložní padák a speed systémem.

3. Speed systém
Šňůrky speed systému musí vést přes očka a kladky (v předu z boku sedáku a po stranách zádové opěrky), pak je vhodné na ně navléknout brzdičky (tzv. „tanky“) a zakončit je háčky k připnutí do speed systému na volných koncích PK. Následně je potřeba nastavit délku šňůrek speed systému. K tomu je potřeba pověsit se do sedačky i se zapnutými popruhy vašeho PK. Délka šňůrek se reguluje posouváním háčku (zapínaného do speed systému na popruzích kluzáku) po šňůrkách vedoucích od kladek nahoru a to tak, aby při maximálním „našlápnutí“ speed systému došlo ke vzájemnému kontaktu kladek na popruzích PK. Pokud je potřeba, proveďte ještě jemné doladění po vyzkoušení funkce speed systému během letu.

Pozor! Není bezpečné seřizovat délku speed systému během letu!

4. Instalace záložního padáku
FUERTA nemá integrovaný kontejner pro záložní padák. Příslušenstvím je  externí přední kontejner připevněný do karabin nebo k břišnímu popruhu. Záložní padák je potřeba instalovat do kontejneru tak, jak je to popsáno v jeho návodu. Potom je třeba propojit záložní padák s postrojem pomocí V-popruhu a dvou obdélníkových šroubovacích karabin.

Aby se omezila možnost náhodného otevření záchranného systému, uzavírací jehly vnějšího kontejneru musí být před každým letem kontrolovány!

Záložní padák je potřeba větrat a přebalovat v souladu s pokyny dle příručky dodané jeho výrobcem/dealerem.
Doporučujeme s FUERTOU používat záložní padáky El Speedo RS 100, RS 130, RS SOLID 80, RS SOLID 110, RS SOLID 140, RS ULTRINO 80, RS ULTRINO 110 a RS ULTRINO 140. Instalace záložních padáků jiných značek je také možná, včetně některých říditelných systémů. V takovém případě zkontrolujte, zda používáte správný vnější kontejner.

5. Spojení sedačky s padákovým kluzákem
FUERTA je dodávána bez hlavních karabin. K propojení sedačky s padákovým kluzákem je možné použít běžné ocelové nebo duralové karabiny určené pro paragliding.

Před startem vždy zkontrolujte, zda zámky karabin jsou zavřené a řádně zajištěné.

Před startem je rovněž potřeba spojit šňůrky speed systému se speed systémem na volných koncích PK. Zde můžete použít v podstatě jakéhokoli způsobu, na který jste zvyklí.
6. Použití sedačky FUERTA pro vlekání
Sedačku FUERTA lze použít i ke startům za pomocí navijáku či odvijáku. V tomto případě je třeba použít vypínací zařízení. Sedačka FUERTA není vybavena zvláštními závěsy pro upevnění vypínáku, a proto je tento nutno připínat přímo do hlavních karabin.

7. Nastavení popruhů sedačky
Před začátkem seřizování sedačky je potřeba instalovat do kontejneru záložní padák a rovněž naplnit zádový batoh jako před běžným letem. Je potřeba věnovat pozornost symetričnosti nastavení všech seřizovacích prvků, tzn. levá i pravá strana musí být nastavena stejně. První, zkušební let doporučujeme vykonat v klidných podmínkách a po přistání provést finální korekce nastavení.

Nedoporučujeme nastavovat sedačku během letu.

7.1  Ramenní popruhy
Cílem nastavení ramenních popruhů je seřízení sedačky dle výšky pilota. Délku ramenních popruhů je potřeba nastavit tak, aby přiléhaly na ramena s nevelkou vůlí. Příliš stažené ramenní popruhy mohou ztížit či úplně znemožnit usednutí do sedačky po startu a rovněž překážet pilotovi v řízení náklonem těla. Sponka ramenních popruhů má za účel znemožnit jejich sklouzávání z ramen během startu či při provádění zatáček výrazným náklonem v sedačce. Sponka je vybavena poplašnou píšťalkou, takže ji má pilot v případě nehody nedaleko úst.

7.2  Boční popruhy
Jejich účelem je nastavení úhlu mezi sedákem a zádovou částí sedačky a tedy mírou pozice pilota v „sedu“ či „lehu“. Základní nastavení je potřeba provést před prvním letem v zavěšené sedačce. Po prvním letu je pak možné provést jemné doladění požadované pozice. Je třeba si uvědomit, že při více „ležící“ pozici pilota roste nebezpečí protočení se pilota v popruzích (tzv. twist)  v krizových režimech letu.

7.3  Nožní popruhy
Tyto popruhy jsou nejdůležitější při startu, kdy drží pilota, aby nevypadl ze sedačky. Je zapotřebí je nastavit tak, aby neomezovaly pilota při startu a nasedání do sedačky. Příliš krátké mohou pilota stahovat a komplikovat rozběh, příliš dlouhé pak „pustí“ pilota v sedačce po startu příliš nízko a mohou mu znemožnit nasednutí do sedačky bez pomoci rukou. Kvůli většímu komfortu pilota jsou nožní popruhy potaženy měkkým neoprenem.

7.4  Prsní popruh
Délkou prsního popruhu nastavujeme rozpětí hlavních karabin. Zvětšení tohoto rozpětí zmenšuje stabilitu sedačky, což zlepšuje možnost řízení náklonem v sedačce a současně zlepšuje komunikaci křídla s pilotem. Menší rozpětí karabin stabilizuje sedačku a zmenšuje účinnost řízení náklonem. Pokud výrobce PK neuvádí jinou hodnotu, doporučujeme rozpětí karabin 42-48 cm. V turbulentních podmínkách je možné utažením prsního popruhu zmenšit rozpětí karabin a tím sedačku poněkud stabilizovat, současně však roste riziko protočení se pilota v popruzích (twist) v některých nebezpečných režimech letu.
Zapnutí prsního popruhu a nožních popruhů je bezpodmínečně nutné zkontrolovat před každým startem z důvodu vyloučení možnosti vypadnutí pilota ze sedačky.

Nezapnutí nožních popruhů je velmi nebezpečné a může být příčinou nehody se smrtelnými následky!

8. Kapsy
FUERTA má jednu objemnou zádovou kapsu uzavíratelnou zipem a dvě malé kapsy na bocích postroje. Malé boční kapsy jsou rovněž uzavíratelné zipem a jsou přístupné i za letu.

9. Chránič páteře
Sedačka FUERTA je vybavena pěnovým chráničem páteře 17 cm silným. Chránič je umístěn ve vnější části postroje. Aby bylo možné ho vyjmout, stačí otevřít zip upevňující vnější potah s kapsou k zádům a sedáku postroje.
FUERTU je možné použít i bez demontovaného chrániče, například pro pozemní trénink. Létání bez chrániče se nedoporučuje.

10.  Doplňkové vybavení
FUERTA je standardně dodávána včetně:
– chrániče páteře,
– vnějšího předního kontejneru na záložní padák,
– speed systému.
Součástí dodávky NEJSOU hlavní závěsné karabiny.

11.  Před letem
Před každým letem je důležité provést prohlídku sedačky. Kvůli vlastnímu bezpečí je potřeba zkontrolovat, jestli:
– není sedačka viditelně poškozená, zejména na nosných částech,
– Kontejner ZP je správně uzavřen a zajištěn jehlami,
– Uvolňovač ZP (klika) je správně uchycen na svém místě a má potřebný tvar (během dlouhodobého skladování v batohu se může klika zdeformovat, což pak může být na závadu rychlému uchopení. V takovém případě je potřeba ji v rukou vyformovat do žádaného tvaru),
– nožní a prsní popruhy jsou zapnuty,
– boční a ramenní popruhy jsou správně seřízeny,
– všechny kapsy jsou řádně zapnuté a jezdce zdrhovadel zakryté,
– nosné karabiny jsou zavřené a řádně zajištěné,
– speed systém je zapnutý a funkční.

12. Použití záložního padáku
Záložní padák je potřeba použít v situaci, kdy normální řiditelný let již nelze z jakéhokoli důvodu obnovit. Nejčastějším důvodem použití záložního padáku je srážka ve vzduchu či přechod do nekontrolované rotace.
Pokud je potřebné použít záložní padák, uchopte do ruky kliku uvolňovače a rozhodným trhnutím vytáhněte záložní padák z vnějšího kontejneru. Poté jej cíleně a co nejsilněji vyhoďte do volného prostoru, pokud se nacházíte v rotaci tak ve smyslu rotace (zvýšíte tím pravděpodobnost že se ZP nafoukne dříve, než by došlo k jeho zamotání se okolo křídla). Kliku – uvolňovač musíte při odhazování pustit. Po otevření záložního padáku je nejdůležitější co nejrychleji „zrušit“ křídlo (či to co z něj zbylo), nejlépe rychlým navíjením řidiček na zápěstí či tahem za zadní popruhy. Tah za ramenní popruhy vás v sedačce sám postaví do pozice nohama dolů. Před dopadem je potřeba dát nohy k sobě, mírně pokrčit v kolenou a energii dopadu se snažit převést do pokusu o kotoul.

13. Přistání
Před přistáním zaujměte vzpřímenou pozici v postroji a přistávejte na nohy.  Pokud je to potřeba, rozložte přebytečnou rychlost a energii do několika kroků. Přistávání vsedě není příliš bezpečné, přes přítomnost chrániče páteře. Ten navíc není na časté přistávání vsedě ani dimenzován a ztrácí pak své vlastnosti. Pokud z nějakého důvodu musíte takto přistávat častěji (například ze zdravotních důvodů – problémy s koleny atp.) doporučujeme výměnu chrániče páteře po dvou sezónách.

14.  Přistání ve vodě
Přistání ve vodě může být velmi nebezpečné. Pokud nemáte jinou možnost, než přistát ve vodě, rozepněte všechny přezky – prsního i nožních popruhů ještě v dostatečné výšce (pro odepnutí těchto přezek bude pravděpodobně zpočátku potřebné je poněkud stisknout k sobě). Zůstaňte sedět v rozepnuté sedačce, avšak nohy vytáhněte z kokonu, pokrčte v kolenou a nechte viset dolů. Přistávejte s větrem a bez brzdění. Při kontaktu s vodní hladinou vyskočte se sedačky. Následně se snažte odplavat od plovoucího křídla a sedačky ke břehu. Pokud přistanete daleko od břehu, můžete sedačku použít jako záchranný plovák – sedačka je totiž plná vzduchu a nepotopí se.

Přistávání do vody v sedačce je velmi nebezpečné a hrozí utonutí. Chránič páteře totiž plave a vždy bude mít tendenci vyplouvat na hladinu, čímž vám ovšem bude tlačit hlavu pod hladinu. Riziko utopení roste pak ještě z důvodu vysoké pravděpodobnosti zamotání se do šňůr, což vám velmi rychle omezí jakoukoli možnost pohybu. 

15.  Létání v tandemu
Sedačka FUERTA nebyla projektována jako tandemová sedačka, ale je přípustné ji použít pro pasažéra tandemu.

16.  Čištění a skladování sedačky
Při výběru materiálů pro výrobu sedačky jsme věnovali zvláštní důraz na jejich kvalitu a trvanlivost. Udržování sedačky v dobrém stavu a čistotě zajistí její dlouhodobou životnost a spolehlivost. Pro čištění sedačky používejte pouze vlhkou houbu a popřípadě přírodní (tzv. jádrové) mýdlo. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani detergenty. Pokud sedačku zablátíte, nejdříve zaschlé bláto co nejlépe vykartáčujte a teprve k finálnímu vyčištění použijte vlhkou houbu. Pokud dojde k promočení sedačky (ať v důsledku přistání do vody či silného deště), nechte ji vysušit v dobře větrané místnosti, mimo přímé sluneční záření.

Promoklý chránič páteře vyjměte ze sedačky a nechte vyschnout s otevřeným zdrhovadlem. Pokud to nepostačí, vyjměte pěnové segmenty a vysušte je zvlášť.

Promoklý záložní padák je potřeba demontovat ze sedačky, rozbalit a pověsit na vysušení v dobře větraném místě mimo přímé sluneční záření. Pozor na šňůry, vysychají většinou výrazně déle, než materiál vrchlíku. Poté nechejte ZP sbalit oprávněnou osobou.

Pokud sedačku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji v batohu nebo, ještě lépe, rozbalenou v dobře větrané, suché místnosti, mimo přímé slunce. Bohužel, z podstaty použitých syntetických materiálů není jejich barevnost stálá. Proto ji nenechávejte na přímém slunci, pokud to není nezbytně nutné.

17.  Užívání a opravy
Pravidelná kontrola technického stavu sedačky umožní její dlouholeté bezpečné používání. Po “tvrdém přistání” vždy zkontrolujte stav chrániče páteře, poněvadž mohlo dojít k poškození švů nebo uzávěru a poškozený chránič páteře neplní svou funkci. Pokud došlo k rozpárání nebo roztržení povlaku chrániče, je potřeba jej zaslat na opravu nebo vyměnit.

Po každém použití záložního padáku je třeba důkladně prohlédnout sedačku, zejména její popruhovou část, jestli následkem dynamického rázu při otevření ZP nedošlo k jejímu poškození.

Duralové hlavní karabiny vyměňte po 300 letových hodinách nebo nejdéle za 5 let. Pokud došlo k jejich mechanickému poškození, viditelnému odření nebo tvrdému úderu (např. o kámen) je potřeba je vyřadit a vyměnit za nové.

Používání poškozené sedačky je nepřípustné. V případě jakýchkoli pochybností je zapotřebí kontaktovat výrobce a odeslat ji k odbornému posouzení technického stavu.

El Speedo s.r.o.

Kontakt:

Tel.: +420 777 311 661
Email: info@elspeedo.cz
Potoční 2098, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt w języku polskim:

Tel.: +48 604 98 2001

Provozní doba:

Po – Pá: 10:00 – 16:00
(16:00 – 18:00 po předchozí domluvě)

So: 8:00 – 9:00
(v den začátku základního kurzu)

Fakturační údaje:

El Speedo s.r.o.,
Vyšní Lhoty 300, 739 51 Vyšní Lhoty

IČ: 27842690

DIČ: CZ27842690

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C/ vložka 31285

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter