Chceš být instruktorem paraglidingu?

V El Speedu máme systém výuky instruktorů postaven na segmentovém rozdělení činností instruktorů a na ně navazující mechanismy získávání konkrétních aprobací pro konkrétní typy kurzů. V El Speedo tréninkovém programu nalezneš široký rozsah nabídky školících akcí a pak díky poptávce pilotů po námi vedeném tréninku se můžeš postupně připravovat a trénovat po boku našich Starších instruktorů.

V El Speedu máme těchto 5 kategorií pilotů, kteří se podílejí na výcviku:

 • Mladší asistent
 • Starší asistent
 • Instruktor ve výuce
 • Mladší instruktor
 • Starší instruktor

K výcviku instruktorů napomáhá také to, že:

 • ke všem typům kurzů máme vlastní metodické pokyny pro instruktory,
 • pravidelně diskutujeme nad novými postupy
 • na vybraných kurzech používáme mobilní aplikaci PES, ve které Starší asistenti a Instruktoři ve výuce značí žákům praktické chyby. K tomuto hodnocení se pak vracíme a rozebíráme jejich souvislosti. 

Naše instruktorské školení probíhá v těchto krocích:

 1. Zápis adepta do role Asistenta.
 2. Splnění vstupního testu a školení na licenci Instruktor, přesun do role Instruktora ve výcviku.
 3. Roční praxe Instruktora ve výuce (minimálně 6 týdnů na kurzech) pod dohledem školícího Staršího instruktora.
 4. Činnost ve funkci Mladšího instruktora, postupná specializace na trénink XC, SIV či MPG(PPG).
 5. Po zvládnutí všech potřebných aprobací ve své specializaci přechod na roli Staršího instruktora.

Rozpis kategorií, podmínky a činnosti

Zápis adepta do role Mladšího asistenta

Podmínky:

 • platná pilotní licence,
 • na doporučení instruktora.

Činnost: 

 • zdokonalování vlastních znalostí a dovedností,
 • pozvolné zapojování do kratších přednáškových bloků,
 • trénink navigace na nízkých terénech se Starším instruktorem.

Přijetí do role Staršího asistenta

Podmínky:

 • pilotní licence min. 2 roky,
 • splnění vstupního teoretického testu kategorie Instruktor,
 • na doporučení Starším instruktorem.

Činnost: 

 • aktivní zapojování do teoretických přednášek, postupně všechna témata,
 • trénink navigace při startech a přistáních na nízkých terénech se Starším instruktorem,
 • hodnocení chyb žáků při startech a přistáních do výcvikové aplikace PES.

Přijetí do role Instruktor ve výcviku

Podmínky:

 • roční praxe na základním tréninku v roli Staršího asistenta (minimálně 6 týdnů),
 • schopnost analyzovat a pojmenovávat chyby žáků při praktickém tréninku startů a přistání – potvrzeno dohlížejícím Starším instruktorem,
 • schopnost samostatně přednést alespoň dva teoretické bloky, pochopení metodických postupů ve výuce – potvrzeno dohlížejícím Starším instruktorem.

Činnost: 

 • trénink navigace na malých i vyšších terénech s aktuálně slabším letovým provozem se Starším instruktorem,
 • prohlubování zkušeností při teoretickém výkladu i hodnocení chyb žáků při praktické výuce,
 • postupné zvládnutí teoretických přednášek všech témat související s PG výukou a to jak s obrazovou pomůckou, tak jen před tabulí.

Získání pilotní licence Instruktor, přijetí do role Mladšího instruktora

Podmínky:

 • splnění závěrečného teoretického testu kategorie Instruktor,
 • získání licence Instruktor LAA ČR.

Následuje specializace v oborech:

 • perfektní starty,
 • přesná přistání,
 • termické létání,
 • SIV trénink,
 • XC trénink.

Zvládnutí jednotlivých specializací potvrzuje Starší instruktor. Po získání 4 z 5 specializací – postup do role Staršího instruktora.

Starší instruktor

 • podílí se na analýze aktuálních teoretických přednášek a metodických postupů, navrhuje jejich případnou úpravu či změnu,
 • podílí se na výcviku asistentů a nových instruktorů.

Přihláška do programu El Speedo Instruktor

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter