Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek.

Tento návod vám poskytuje informace o vašem novém záložním padáku. Zabývá se modely El Speedo RSQ 100 SOLID, RSQ 110 SOLID, RSQ 120 SOLID a modely El Speedo RSQ 100 ULTRINO, RSQ 110 ULTRINO a RSQ 120 ULTRINO. Poradí vám, jak ho balit, jak ho používat a jak se o něj starat, abyste mu zajistili maximální životnost.

El Speedo RSQ 120 SOLID je certifikován v soulad s normou EN-12491.

Obsah balení

1. Vrchlík záložního padáku se šňůrami – 1
2. Vnitřní kontejner záložního padáku – 1
3. Uživatelský manuál s technickou dokumentací – 1

Záložní padák El Speedo RSQ

VAROVÁNÍ!
Paragliding je vysoce riziková aktivita. Důrazně doporučujeme učit se paragliding pouze v akreditovaných školách a používat jen vybavení, které koresponduje s vašimi schopnostmi a pilotními dovednostmi.

El Speedo RSQ – manuálně aktivovaný záložní padák pro piloty padákových kluzáků. Umožňuje bezpečné přistání v případě neřešitelné nestandardní situace.

El Speedo RSQ se otevírá rychle, při sestupu je velmi stabilní a zachovává si nízkou vertikální rychlost.

Technické údaje

Model RSQ 100 SOLID
(RSQ 100 ULTRINO)
RSQ 110 SOLID
(RSQ 110 ULTRINO)
RSQ 120 SOLID
(RSQ 120 ULTRINO)
RSQ 180 SOLID
(RSQ 180 ULTRINO)
RSQ 220 SOLID
(RSQ 220 ULTRINO)
Plocha m2 23 26 33 40 50
Hmotnost padáku kg 1,2 (0,88) 1,6 (1,2) 1,9 (1,5)
Opadání m/s* 5,5 5,5 5 / 5,5* 5,5 5,5
Minimální zatížení 40 50 60
Maximální zatížení (EN) – (95) 120 (-)
Maximální zatížení 100 110 140 180 220

* El Speedo RSQ 120 SOLID je certifikován na maximální zatížení 120 kg. Ale vypočtené maximální možné zatížení je 140 kg. Při takovém zatížení je vertikální rychlost padáku 5,5 m/s.

Maximální rychlost při otevírání: 32 m/s.

Interval přebalování: 6 měsíců

Interval kontrol: 6 měsíců – při každém přebalování by měl být padák zkontrolován, zda materiál nejeví známky poškození

Padák musí být přebalen, kdykoli byl vystaven působení vody, písku a jiných nečistot.

Životnost: doporučujeme vyměnit záložní padák El Speedo RSQ po deseti letech, i když nebyl nikdy použitý.

 

Popis vrchlíku:

1 – vrchlík
2 – hlavní šňůry
3 – středová šňůra
4 – volný konec
5 – pomocná balící očka

Balení záložního padáku El Speedo RSQ

Balení musí provádět kvalifikovaná a zkušená osoba. Před balením musí být padák provětrán v rozbaleném stavu aspoň 2 až 3 hodiny. Místo pro balení musí být čisté, hladké a suché. Pro balení budete potřebovat pomocnou balící šňůru a gumičky o průměru 15 mm.

Provlečte balící šňůru pomocnými balícími očky (je jich 16) a přivažte ji k něčemu pevně stojícímu. Balit začněte od očka šňůry se značkou (obr. 2) – ta je uprostřed jedné strany čtverce vrchlíku.

Skládejte panely jeden po druhém na pravou stranu. Je lepší to dělat s pomocí asistenta. Rohové panely (jsou 4) nechte zatím vyčnívat ven, jak je to na (obr. 4).

Takto poskládejte celý padák a pak ho rozložte na dvě stejné části. Rozdělte složený padák podélně na pomyslné tři části. Pravou přeložte nahoru a založte roh dolů (obr. 8).

Otočte padák a podobně přeložte druhou stranu (obr. 9 a 10).

Roh založte dovnitř podle (obr. 11 a 12).

Zkontrolujte šňůry (obr. 14).

Vnitřní kontejner záložního padáku položte pod šňůry. Vynechte asi 50 cm délky šňůr od vrchlíku.

Poskládejte šňůry tak, jak ukazuje (obr. 17). Gumičkami zajistěte smyčky šňůr – použijte jednu gumičku pro dvě smyčky (obr. 18), nechte přibližně 60 cm šňůr neposkládaných.

Položte vrchlík přes poskládané šňůry a složte ho na velikost vnitřního kontejneru střídavým překládáním (obr. 19 – 21).

Odstraňte pomocnou balící šňůru.

Vnitřní kontejner zajistěte protažením smyčky šňůr uzavíracím elastickým okem (obr. 22 – 24).

Připojení padáku k postroji

Záložní padáky El Speedo RSQ jsou kompatibilní se všemi El Speedo postroji a vnějšími kontejnery. Pravděpodobně jsou kompatibilní s většinou postrojů a kontejnerů ostatních výrobců; to je však potřeba zkontrolovat a otestovat.

Doporučujeme spojit volný konec záložního padáku s V-popruhem postroje uzlem (obr. níže). Uzel dobře utáhněte. Rovněž můžete použít Maillon karabinu o pevnosti aspoň 2000 kg nebo vhodný soft-link.

Kliku uvolňovače připojte k vnitřnímu kontejneru uzlem. Na kontejneru jsou dvě očka. Vyberte to, které doporučuje manuál postroje.

VAROVÁNÍ!
El Speedo RSQ záložní padáky byly testovány a schváleny pro použití se svým originálním vnitřním kontejnerem. Zkoušky rychlosti otevření a rázu při otevření byly provedeny s dodávaným vnitřním kontejnerem. Při použití jiného vnitřního kontejneru může dojít jiným výsledkům nebo i k selhání.

Předstartovní kontrola

Doporučujeme před každým startem zkontrolovat:
že vnější kontejner záložního padáku je v pořádku a správně uzavřený,
že rukojeť uvolňovače je správně připevněná na svém místě.

Použití záložního padáku

Záložní padák použijte, pokud je padákový kluzák neovladatelný nebo k získání kontroly nad řízením nemáte dostatek výšky.
Postup použití záložního padáku předem konzultujte s uživatelským manuálem vašeho postroje a s vaším instruktorem paraglidingu a pravidelně ho trénujte tzv. „nasucho”. Obecně je postup následující:
Uchopte madlo uvolňovače a tahem za něj uvolněte uzávěr vnějšího kontejneru a vytáhněte z něj tak záložní padák ve vnitřním kontejneru,
Příštím pohybem se rozmáchněte a zamiřte,
Odhoďte záložní padák (pusťte madlo uvolňovače) do volného prostoru mimo šňůry nebo vrchlík kluzáku, přednostně po směru případné rotace,
Aby byl let na záložním padáku co možná nejvíce stabilní, zrušte vliv zkolabovaného kluzáku jeho stažením za řidičky nebo zadní popruhy tak, aby žádná jeho část neprojevovala snahu letět.

Péče a údržba

O záložní padák dobře pečujte. Měli byste ho chránit před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a vlhkostí.
Vaše vybavení uchovávejte na chladném a suchém místě.
Pokud se k záložnímu padáku dostane vlhkost, měli byste ho otevřít, usušit a přebalit.
Jakékoli znečištění zkoušejte odstranit pouze čistou vodou bez jakýchkoli detergentů nebo rozpouštědel.
Při poškození předejte váš padák k opravě výrobci nebo prodejci.

El Speedo s.r.o.

Kontakt:

Tel.: +420 777 311 661
Email: info@elspeedo.cz
Potoční 2098, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt w języku polskim:

Tel.: +48 604 98 2001

Provozní doba:

Po – Pá: 10:00 – 16:00
(16:00 – 18:00 po předchozí domluvě)

So: 8:00 – 9:00
(v den začátku základního kurzu)

Fakturační údaje:

El Speedo s.r.o.,
Vyšní Lhoty 300, 739 51 Vyšní Lhoty

IČ: 27842690

DIČ: CZ27842690

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C/ vložka 31285

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter