Děkujeme vám, že jste si vybrali křídlo El Speedo OZZY!

Tento manuál je určen k tomu, aby vám poskytl maximum informací o tomto padákovém kluzáku. Obsahuje informace o konstrukci OZZY, o jeho správném používání a údržbě, aby vám mohl bezpečně a dlouho sloužit. Jsou v něm rovněž obsaženy technická data a plánek systému vývazu. Přejeme vám, abyste na našem padáku strávili mnoho krásných a bezpečných letových hodin.
OZZY je určen pro piloty, kteří mají nálet přesahující 100 hodin (méně zkušeným pilotům doporučujeme z naší nabídky model JIMMY 2 nebo FREDDIE 2). Má velmi vytříbenou aerodynamiku a je určen především pro Cross Country létání  i létání v závodech. Je certifikován v kategorii EN-C.
OZZY je obchodní název tohoto padákového kluzáku pro střední a západní Evropu, vlastní certifikace byla prováděna pod názvem Mystic 3.

Pozor:

Paragliding může být potenciálně nebezpečný! Létejte pouze na vybavení, které odpovídá vašim pilotním schopnostem a v odpovídajících meteorologických podmínkách!

Popruhy
Systém rozložení šňůr na popruzích PK OZZY je A3 B4 C3. Popruhy jsou vybaveny kladkostrojem speed systému, který zvyšuje rychlostní rozsah PK.

Nastavení speed systému
Před prvním letem přizpůsobte délku speed systému své sedačky křídlu OZZY. Postupujte podle následující instrukce:
Zapněte sedačku na trenažér, přičemž do hlavních karabin vložíte i nosné popruhy vašeho vlastního padáku. Délku je potřeba seřídit tak, aby šňůrka nebyla v základní poloze zcela napnutá a aby se při maximálním sešlápnutí speedu dotkly kladky speed systému na popruzích PK. Poté je vhodné provést zkušební let s použitím speed systému a po přistání provést drobnou korekci.

PK OZZY není vybaven trimy ani jiným dalším nastavitelným, variabilním nebo odnímatelným zařízením.


POZOR:
Neprovádějte na svém OZZY neautorizované zásahy do jeho konstrukce či geometrie (kromě případného nastavení délky řidiček). Zásah do geometrie křídla může způsobit výrazné zhoršení bezpečnosti!

Denní a předstartovní kontrola
Před prvním startem letového dne proveďte zběžnou kontrolu neporušenosti vrchlíku, šňůr a popruhů a rovněž dotažení karabinek, spojujících šňůry s popruhy.
Před každým startem proveďte důslednou pětibodovou předstartovní kontrolu, a to v pořadí:
Pilot: Tedy pilot je zapnutý v sedačce, s přilbou na hlavě (přezka přilby zapnutá), všechny přezky sedačky jsou zapnuty, záložní padák je v pořádku na svém místě, karabiny jsou zajištěny, speed systém zapnut.
Popruhy a šňůry: Popruhy jsou správně připojeny k sedačce, šňůry vedou vějířovitě k vrchlíku, žádná šňůra nevede pod vrchlík.
Padák: Je připraven ke startu ve tvaru podkovy (střed nejvýš), uši nejsou zamotané, náběžná hrana otevřená.
Počasí: Směr a síla větru odpovídá, v dohledu nejsou nebezpečné jevy (např. bouřka).
Prostor: Před startem je volný, nikdo současně nestartuje pode mnou, vedle mne ani nade mnou. Nikdo nepřistává zpátky na startu.
Pokud stojíte na startu delší dobu, kontrolu posledních dvou bodů znova opakujte.

Start
Pro start s PK OZZY můžete použít libovolnou techniku jak čelního, tak křížového startu, na kterou jste zvyklí. Pro start vystačí nevelký tah (či spíše pouhé přizvedávání) popruhů řady A. Jakmile vrchlík vystoupí nad hlavu, buďte připraveni přibrzdit případný předstřel.

Pilotáž
OZZY se vyznačuje dobrým rozsahem řízení s progresivně rostoucí silou v řidičkách, díky čemuž je jeho ovládání jednoduché a příjemné. I při použití speed systému zůstává poměrně stabilní a odolný vůči zaklopení.

Rozsah chodu řidiček u OZZYho je cca 60 cm. Pokud se začnou na křídle odtrhávat proudnice a blížíte se bodu přetažení, OZZY varuje výrazným nárůstem síly v řízení.

Volba letového režimu
Letový režim si můžete vybrat podle aktuální situace ve vzduchu, pomocí symetrického přibrzdění či použití speed systému. Pokud poletíte trimovou rychlostí (obě řidičky povoleny, či jen velmi lehce „na cit v prstech“ přibrzděny) budete se nacházet v režimu maximální klouzavosti. Pokud symetricky přibrzdíte asi o 25 cm, budete se nacházet v režimu minimálního opadání (tento režim zvolte při svahování či točení stoupavého proudu). Pokud potřebujete zrychlit, použijte speed systém.

Použití speed systému
OZZY dosahuje největší rychlosti, pokud sešlápnete hrazdu speed systému (a samozřejmě nebrzdíte). Speed systém použijte, pokud se nacházíte v klesavém proudu, letíte proti větru či při delším přeletu. V běžných situacích stačí použít cca 50% speed systému (tzv. první hrazda), při plném sešlápnutí speedu OZZY zrychlí na rychlost 51 – 52 km/h.
Pamatujte, že každé křídlo je při použití speed systému méně stabilní (více náchylné k čelnímu či asymetrickému zaklopení). Nedoporučujeme proto šlapat „plnou“ v menší výšce, než 100 m nad terénem. Rovněž v turbulentních podmínkách či létání podél svahu buďte se speedem spíše zdrženliví. Pokud dojde k zaklopení, hrazdu speedu neprodleně uvolněte!

Zatáčení
Pokud potřebujete zatáčet například v termice na malém poloměru, ale současně s co nejmenším opadáním, OZZY vám to velmi ochotně umožní – při nástupu do zatáčky použijte co nejvíce náklonu v sedačce a o zlomek sekundy později přitáhněte na té samé straně řidičku. Jakmile se váš OZZY začíná „zakusovat“ do zatáčky, plynule přitáhněte o kousek i řidičku na vnější straně. Tím udržíte malý poloměr zatáčky, avšak nedovolíte mu roztáčet se příliš rychle a s velkým opadáním. Pokud je stoupavý proud silný, ale úzký, můžete zatáčku utáhnout prostým povolením této vnější řidičky.
Pokud potřebujete zatočit velmi rychle, můžete si pomoct zhoupnutím křídla tak, že nejprve na moment přitáhnete řidičku na opačné straně, kdy současně s jejím uvolněním se razantně nakloníte v sedačce do strany zatáčky a plynule, ale rozhodně zde stáhnete řidičku až na 100% rozsahu. Tuto řidičku je však potřeba nejpozději po uplynutí jedné sekundy začít plynule povolovat.

Let v turbulentním prostředí
Pokud se ocitnete v turbulentním prostředí, můžete si pomoct symetrickým přibrzděním křídla asi o 15 cm. Tím zvýšíte úhel náběhu a tudíž i rezervu do okamžiku zaklopení náběžné hrany. Lepší je však používat aktivní pilotáž  – pokud řidičky tvrdnou, je třeba je povolit, pokud naopak měknou tak naopak přitáhnout a udržovat v nich stálý tah asi 1 – 2 kg. V případě razantního předstřelu použijte zásadu „krátkého dynamického NE“, tedy v momentu kdy křídlo skáče dopředu, razantně přibrzděte obě strany až o 50 cm, avšak okamžitě poté řidičky plynule uvolněte.
Nemalý význam má i pozice pilota v sedačce. Nenechávejte sebou „zametat“ ale snažte se stále držet ve svislé poloze, zabraňujíc tak křídlu v bočním kývání. Pokud se však přesto rozkývete víc než je vám příjemné, zpevněte tělo v sedačce a přibrzděte obě strany o cca 20 cm. OZZY se v takovém případě velmi rychle uklidní. Jak bylo výše uvedeno, rozsah řízení je u OZZYho okolo 60 cm.  Pro jeho řízení však v naprosté většině stačí zásahy okolo 30 – 40 cm. Plný rozsah použijte jen při závěrečném brždění na přistání.
Ještě bychom rádi připomněli že pokud jde o létání v turbulencích, nejlepším řešením je prevence – vybírejte si podmínky, které odpovídají vašim schopnostem a nelétejte do potenciálně turbulentních míst.

Vyklesávací a únikové figury

Uši, uši v kombinaci se speedem, velké uši
Řidičky držte v rukou, uchopte na každé straně jednu vnější A šňůru co nejvýš nad karabinkou palci dolů a symetricky je stáhněte. Pro obnovení původního režimu je většinou stačí pouze vypustit. Pokud se vracejí pomalu (může k tomu dojít zejména na málo zatíženém křídle) stačí  krátce přibrzdit.
Uši se dají kombinovat i s použitím speed systému (velmi účinná figura pro únik například zpod rostoucího mraku). Použití speedu současně s ušima zvýší nejen opadání, ale i dopřednou rychlost, přičemž mírná ztráta stability na speedu je vyrovnána jejím nárůstem na uších. Pokud se pro tuto figuru rozhodnete, připravte si na nohy hrazdu speed systému, zaklopte uši a plynule stlačte speed (vždy v tomto pořadí!). Když se rozhodnete tento režim ukončit, stačí vypustit šňůry z rukou a následně rychle pustit speed. Skokový nárůst úhlu náběhu se v drtivé většině případů postará o spontánní regeneraci vrchlíku. Pokud se tak během několika sekund nestane, můžete si opět pomoci krátkým přibrzděním.
Většího opadání docílíte zaklapnutím velkých uší. Uchopte symetricky po obou stranách dvě vnější šňůry z řady A, aby volné zůstaly pouze po jedné šňůře na obou stranách křídla. Šňůry berte opět palcem dolů, aby se lépe „lámaly“ a neklouzaly v rukou. Je zapotřebí chytit je co nejvýše, kam až dokážete dosáhnout. Nyní šňůry „zlomte“ směrem ven od středu padáku a poté jednu stranu po druhé stáhněte rozhodně dolů. Důležité je stáhnout nejdříve jednu stranu a o zlomek sekundy později druhou. Při symetrickém stažení hrozí, že si „vyrobíte“ symetrické zaklopení nebo uvedete PK do deep stallu. Naproti tomu příliš dlouhá prodleva vede k tomu, že křídlo začne zatáčet na zaklopenou stranu a váš vstup do velkých uší tak proběhne s nepříjemným zahoupáním. Velké uši se dají rovněž kombinovat se speedem, postup je stejný jako u „malých“ uší. Režim velkých uší ukončíte jednoduše tím, že je prostě vypustíte z rukou. Pokud uši zůstanou „viset“, můžete si opět pomoct krátkodobým přibrzděním, ovšem pozor! U velkých uší opět nejdříve brzdit jednu stranu a pak teprve za druhou. Profil se totiž nachází na vysokém úhlu náběhu a symetrické přibrzdění by mohlo vést k pádu do deep stallu. (Mnemotechnická pomůcka: Malé uši – symetricky tam, symetricky ven. Velké uši – nesymetricky tam, nesymetricky ven.)
Směr letu na uších i velkých uších můžete velmi efektivně řídit náklony v postroji.
Provádět spirálu na uších  (silným náklonem v sedačce) je sice možné, avšak není to doporučovaný vyklesávací režim. Ne snad proto, že by to bylo nějak nebezpečné, nýbrž z důvodu vysokého zatížení hlavních nosných šňůr a z toho vyplývající možnosti jejich deformace (protažení).

B-stall
B-stall důrazně nedoporučujeme, neboť na padákových kluzácích o vyšší štíhlosti, jako je i OZZY, je B-stall nestabilní letový režim.

Spirála
Plynulým stahováním řidičky na jedné straně a náklonem v sedačce a postupným utahováním zatáčky je možno jednoduše uvést OZZY do spirály. Opadání v „klasické“ spirále bývá okolo 15 m/s. Při větším stažení řidičky můžete OZZY uvést do ostré spirály s opadáním přes 20 m/s. Přetížení může přesáhnout 4G a to spolu s velmi rychlou rotací může pilotovi způsobit ztrátu orientace až ztrátu vědomí – a to vše v režimu velmi rychlého opadání .
Proto pokud spirálu ještě dokonale neovládáte, doporučujeme její cvičení provádět ze začátku na bezpečnostním kurzu pod dohledem instruktora a nad jezerem.

Přistání
Za normálních podmínek nepříliš silného větru doporučujeme na přistání začít plynule brzdit ve výšce 1-2 m nad zemí, tak aby byl vrchlík naplno zabrzděn v momentu, kdy se vaše nohy nacházejí přibližně 30–50 cm nad zemí. Takto ideálně snížíte jak dopřednou rychlost, tak opadání na minimum a přistání bude velmi měkké.
Za silného větru přistávejte zásadně přímo proti větru. Doporučujeme v posledních 2-3 m nad zemí chytit do ruko (palci dolů) zadní C popruhy a pokud je to zapotřebí, MÍRNĚ přibrzdit jejich lehkým odtlačením do stran. V okamžiku dosednutí na zem (ne dříve!) pak tyto razantně strhnout, čímž dojde k okamžitému vylití vrchlíku a PK vás pak nebude tahat po zemi. „Rušení“ křídla za řidičky nemusí být, vzhledem k velké regenerační schopnosti OZZYho, dostatečně rychlé.
Snažte se, aby vám po přistání křídlo nepadalo na náběžnou hranu. Náběžná hrana tím zbytečně trpí a navíc při rychlém pádu nafouknutého vrchlíku na náběžnou hranu může uvnitř vrchlíku vzniknout dynamická tlaková vlna, která může potrhat žebra.

Kolapsy vrchlíku

Symetrické a asymetrické čelní zaklopení
OZZY se po symetrickém čelním zaklopení regeneruje sám. Pokud to stihnete včas (tedy v okamžiku, kdy se teprve deformuje), můžete mu pomoci k rychlejší regeneraci krátkým dynamickým trhnutím za řidičky, které je však potřeba okamžitě vypustit (krátké dynamické NE). Jakmile se vrchlík regeneruje, je naopak zapotřebí jej vůbec nebrzdit a dovolit mu mírný předstřel, aby opět zrychlil na letovou rychlost.
Pokud dojde k asymetrickému zaklopení, je potřeba pomocí náklonu na „zdravou stranu a citlivého přibrzdění této strany stabilizovat směr a nenechat se roztočit. Při brzdění zdravé strany však pamatujte na to, že vrchlík se v tomto režimu nalézá na větším úhlu náběhu a brzdit je tudíž třeba citlivě, aby zde nedošlo k odtržení proudnic. Rychlost regenerace můžete zvýšit zapumpováním řidičkou na zaklopené straně, není to však nezbytně nutné.
Pokud dojde k zaklopení nízko nad zemí, nejlepším řešením je okamžité rychlé přibrzdění a opětné vypuštění obou řidiček (krátké dynamické NE). Pokud je zaklopení symetrické, napomůže to regeneraci, pokud symetrické, pak „zdravá“ strana se tím přibrzdí a nepředstřelí, zatímco zaklopené to pomůže urychlit regeneraci.
Pokud dojde k zaklopení na speedu, je potřeba jej co nejrychleji pustit, a v případě asymetrického zaklopení udržet směr letu náklonem a mírně řidičkou.

Full-stall a Deep-stall
Full-stall je figura, kterou si můžete „vyrobit“ pouze hrubě necitlivou pilotáží, Jimmy 2 má totiž poměrně velký rozsah řízení a před utržením proudnic varuje výrazně narůstající silou v řízení. Pro návrat do normálního letového režimu stačí plynule vypustit obě řidičky. Následovat však bude předstřel vrchlíku, který však většinou není třeba brzdit. Pouze v ojedinělých případech (v závislosti na momentu vypuštění full-stallu) může být poměrně masivní. Předstřel brzděte teprve tehdy, kdy vidíte vrchlík doslova „před sebou“, a i to jen krátkým impulsem za řidičky (potřeba je pouze zastavit předstřel, nikoli brzdit křídlo).
Jak již bylo napsáno výše, Jimmy 2 netrpí nijak výraznou tendencí padat do deep-stallu. Pokud si jej však nějak dokážete „vyrobit“ (např. příliš hrubou pilotáží mokrého křídla, třeba v dešti pod mrakem), normální režim letu obnovíte krátkým, ale razantním potlačením A popruhů směrem vpřed. Druhým řešením může být pumpnutí za řidičky, přesto však doporučujeme první možnost, protože křídlo obnoví let s menším předstřelem a následným kýváním.

Asymetrické přebrzdění – negativní zatáčka
Do těchto nechtěných letových režimů se můžete s největší pravděpodobností dostat, pokud letíte malou rychlostí (tedy na silně přibrzděném křídle) a rozhodnete se rychle zatočit, nebo při zbytečně velkém brzdění při točení v termice. První fází je asymetrické přetažení. Pokud se vám to stane, varováním je „ucuknutí“ ucha na zabrzděné straně dozadu. Řešením je okamžité povolení obou řidiček. OZZY se vzpamatuje velmi rychle a s lehkým zahoupáním obnoví normální let. Pokud však na toto varování nezareagujete dostatečně rychle, začnete zatáčet pozpátku v tzv. negativní zatáčce (slangově nazývané „vývrtka” či „negativka“). I v tomto případě je řešením vypuštění řidiček. Pak však buďte připraveni na následný dynamický (a často nesymetrický) předstřel, který může vést i k částečnému zaklopení náběžné hrany s následujícím nepříjemným houpáním.

Autorotační režim, kravata
Tato situace může nastat po masivním asymetrickém zaklopení na speedu, na které pilot nijak nereaguje nebo po zavlečení ucha do šňůr (tzv. kravata). V takové situaci se snažte zastavit rotaci náklonem v sedačce proti směru rotace a brzděním této (vnější) strany. Pokud se to nepodaří a rotace pokračuje či ještě zrychluje, použijte bez váhání záložní padák. Je třeba jej odhodit co největší silou a ve směru rotace.
Pokud je rotace způsobena kravatou, snažte se ji náklonem proti směru rotace a brzděním této strany zastavit, či alespoň zpomalit. Pokud se to nepodaří, použijte záložní padák. Pokud rotaci zastavíte či alespoň zpomalíte na snesitelnou mez, snažte se kravatu „vyškubat“ rázným a dynamickým taháním za stabilo (šňůra, vedoucí na ucho, u PK OZZY je to krajní vnější šňůra na popruhu B). Pokud jej ovládáte a máte dost výšky, můžete za tímto účelem použít i full-stall.

Technické problémy za letu
Nejdříve zjistěte, co se stalo a zhodnoťte situaci. Pokud došlo jen k odvázání řidičky – žádný problém. Jimmy 2 se dá velmi dobře ovládat náklonem v sedačce a CITLIVÝM taháním za zadní popruhy. Pokud došlo k jinému poškození (např. vinou srážky ve vzduchu), zkuste, jestli je PK, byť s určitým omezením, řiditelný. Pokud ano, leťte na přistání. Pokud ne, použijte záložní padák.

Pozor!
Figury s přetahováním, zaklopení náběžné hrany na speedu a spirálu necvičte sami! Pokud je chcete zkoušet, přihlaste se na SIV kurz, kde si je budete moci vyzkoušet nad vodou a pod dozorem zkušeného instruktora!Balení padáku
Ačkoli je tzv. „listování“ v poslední době v módě, OZZY jej nevyžaduje. Náběžná hrana je totiž vyztužena strunami, které se za běžných okolností nelámou a pokud by k tomu přece jen došlo, dá se tato struna jednoduše a rychle vyměnit. Snažte se pouze balit vrchlík tak, aby výztuhy náběžné hrany ležely na sobě.
Pokud jste do vrchlíku nabrali nečistoty, které můžou způsobit jeho odírání (písek, štěrk…) snažte se jej co nejlépe vytřepat, než PK sbalíte. Pokud jste byli zastiženi deštěm a musíte padák balit mokrý, snažte se jej co nejdříve vytáhnout a nechat usušit.

Péče o kluzák
Při nesprávném chování k PK či jeho nesprávné údržbě může rychle dojít k degeneraci materiálů a k rapidnímu zhoršení jeho letových vlastností. Dodržujte následující zásady a OZZY vám bude dlouho sloužit k plné spokojenosti.
Nenechávejte váš kluzák zbytečně na slunci.
Nevystavujte jej působení chemických látek nebo organických rozpouštědel či jejich výparům.
Nenechávejte jej padat na náběžnou hranu.
Pokud vám OZZY zmokne, nechte jej vysušit, nikoli však na přímém slunci. Pokud jej namočíte v mořské vodě, nejdříve jej důkladně propláchněte sladkou vodou a pak teprve dejte sušit.
Chraňte jej před ohněm a vysokými teplotami.
Nesnažte se jej za každou cenu balit na co nejmenší rozměr.
Pravidelně kontrolujte vrchlík, šňůry a popruhy. Pokud zjistíte poškození či závadu, kontaktujte nás. Nesnažte se opravovat nic sami, s výjimkou zalepení malých dírek v potahu (samolepícím Skytexem z vnitřní strany vrchlíku) či výměny jednotlivých šňůr.
Pokud zjistíte poškozenou šňůrku, najděte její název v plánku vývazu a objednejte si u nás novou
Skladujte svůj OZZY v odpovídajících podmínkách, tedy ne v teplotních či vlhkostních extrémech.
Svůj PK neperte. Nepoužívejte žádné chemikálie, rozpouštědla či detergenty. Pokud potřebujete vrchlík očistit, použijte pouze vlhkou hadru či houbu, s použitím trochy jádrového mýdla (které pak je potřeba stejně otřít vlkou hadrou).

Záruka a opravy
Výrobce zaručuje plnou letuschopnost a deklarované letové vlastnosti po dobu dvou let nebo maximálně 200 letových hodin (podle toho, co nastane dříve). Zaručuje také provádění záručních i mimozáručních oprav. Záruka se nevztahuje na poškození PK, které vzniklo vlivem nehody či nedodržením tohoto manuálu, případně neautorizovaným zásahem do konstrukce PK či jeho neodbornou opravou.
Doporučujeme provést první technickou kontrolu do dvou let od zakoupení či 100 nalétaných hodinách a další pak -preventivně- každý rok (přestože PK v dobrém stavu může dostat TP na další dva roky), či po každých dalších nalétaných 100 hodinách.

OZZY není určen k:
Parašutistickým seskokům
Tandemovým letům
Jinému použití než je paragliding

El Speedo s.r.o.

Kontakt:

Tel.: +420 777 311 661
Email: info@elspeedo.cz
Potoční 2098, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt w języku polskim:

Tel.: +48 604 98 2001

Provozní doba:

Po – Pá: 10:00 – 16:00
(16:00 – 18:00 po předchozí domluvě)

So: 8:00 – 9:00
(v den začátku základního kurzu)

Fakturační údaje:

El Speedo s.r.o.,
Vyšní Lhoty 300, 739 51 Vyšní Lhoty

IČ: 27842690

DIČ: CZ27842690

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C/ vložka 31285

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter