Javorový

Prašivá

Lysá hora

Všechna startoviště vybudovaná a udržovaná Beskydskou školou létání jsou pro rekreační piloty – tedy pro naše absolventy i absolventy jiných škol bez poplatků. Přijměte to prosím jako naše poděkování za vaši důvěru a pomoc při realizaci našich projektů rozvíjející paraglidingový sport.

Flight Park JAVOROVÝ

Javorový je velmi pravděpodobně nejužívanější letový terén v ČR. Je to díky převýšení, prostorným startovištím, termické aktivitě, lanové dráze a zvláštnímu mikroklima Javorového, které nabízí skutečně nadstandardní počet letových dní. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v Beskydech převládá západní proudění – tedy SZ, Z a JZ větry. Proto k tradiční severní sjezdovce, kterou postupně obrůstají stromy v roce 2013 přibylo také nové Z-SZ startoviště.

Startovací plochy
Severní startovačka je bezpochyby nejluxusnější v Beskydech, má však své háčky. První a nejvážnější je start za severozápadního větru. Obtékání kopce totiž komplikují nejen neustále rostoucí smrky vlevo od lyžařského vleku, ale hlavně sám tvar kopce. Na sjezdovce vzniká zdánlivý protivítr a vše vypadá v pořádku, protože turbulence 10m nad vámi nejsou vidět. O to je nepříjemnější, když do nich vletíte. Proto vřele doporučujeme: pokud máte podezření, že fouká od severozápadu, vyjděte si pár metrů výše na západní startoviště a vyhodnoťte situaci ještě odtud. Severozápadní proudění je podstatně bezpečnější na západním startovišti, navíc se tam pilot dostává přímo do svahového termického proudění.

Obecně na severním startovišti platí, že čím více fouká na severním startu zleva a čím je vítr silnější, je start nebezpečnější. Startovat za severozápadního větru silnějšího než 6 m/s (pozor, myšleno nad stromy, ne na sjezdovce!!!) je hazard i pro zkušené piloty. Východní odchylky naproti tomu nečiní problém, pouze při výrazném severovýchodním až východním větru doporučujeme sejít až pod hranu na prudší svah a startovat z levé strany sjezdovky, čímž se dostaneme mimo rotory od buků stojících vpravo.

Západní startoviště začíná rovinkou nad chatou Horské služby a záhy se láme do poměrně prudkého travnatého svahu. Končí řadou stromů, takže je potřeba dát do startu slušný rozběh a ten podpořit plynulým odbrzděním do maximální vzletové rychlosti.

Také po dobu průletu nad zbývající části startoviště je více než vhodné letět na vyšší rychlosti a zásahem do řízení si zbytečně nekazit klouzavost. Stromky jsou dále, než to na první pohled vypadá, ale jestli budete zbytečně přibrzďovat, tak na nich můžete jednoduše přistát.

Po startu doporučuji se hned pustit do pravé strany, kde pokračuje SZ žebro Javorového, po 150ti metrech se dostanete do místa, kde se pravidelně rve termika (mimochodem je to to samé místo a ta samá termika, která dělá problémy pilotům na S startovišti při SZ termickém proudění).

Pokud chcete někde odlétnout, existuje zde také možnost letět doleva a kopírovat tak hřeben Velkého Javorového, zhruba v polovině hřebene je pravidelné stoupání. Pokud se do intervalu netrefíte, je dobré to hned otočit a letět zpět ke startovišti, přisvahovat a zkusit to znova. Pokud to budete zkoušet usvahovat na hřebenu Velkého Javorového, může se vám stát, že se dostanete příliš nízko a pak se budete asi trochu bát, protože tam není kde přistát. V takovém případě neleťte středem údolí, ale přilepte se ke svahu a následně na SZ žebro Javorového a obleťte ho dokola před kopec. Míst na přistání je tam dost, zbytek dojdete pěšky, alespoň budete mít čas na přemýšlení, kde se stala chyba.

Přistávací plocha
První pohled je trochu zvláštní, protože je ze dvou stran olemovaná dráty VVN a VN. Ale do dalších dvou stran je velmi otevřená a tak je prakticky vždy možnost úniku do volného prostoru. Elektrické dráty tak můžeme používat jako jakési vodítka, jak si správně do přistávacího sektoru nalétnout.

Vývozy a lanová dráha
Lanová dráha je v letním období v provozu od 9 do 17 hodin, spouští se každou celou hodinu a nabírá lidi, dokud jsou. Za posledním v řadě se dveře zavřou, lanovkář vyveze ty kteří již sedí a bouchat na dveře je marné. Tato drobná nevýhoda je více než vyvážena velmi příznivou cenou, jedna jízda za 60 Kč nebo permanentka na 5 jízd, platná 3 dny a nepřenosná za 250 Kč (ceny z roku 2016).

Ubytování
Od roku 2018 je v provozu ubytování přímo u přistávací plochy Flight Park Javorový (www.javorovy-vrch.czinfo@elspeedo.cz, tel. 777 311 661). Zde je také kempink s WC a sprchami.

Další možnosti ubytování:
– omezené ubytování a restaurace je také přímo na lanovce,
– v Penziónu U Haliny: nalézá se v obci Tyra, při příjezdu ještě před mostem vpravo a posléze do svahu ( www.uhaliny.czdarina.vasutova@uhaliny.cz, tel. 604 955 900, GPS N 49,62509o; E 18,64850o),
– v Turistické chatě na Javorovém (www.javorovy-vrch.eu)

Parkoviště
Veřejné parkoviště u přistávací plochy pod lanovkou a chatou Flight Parku Javorový.

PROVOZNÍ ŘÁD JAVOROVÝ

OBECNÉ INFORMACE

1.             Letový terén Javorový se nachází v severovýchodní části Beskyd poblíž města Třinec v katastrálním území obce Třinec – Oldřichovice. Jedná se o terén vhodný k základnímu i pokračovacímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.
2.             Vztažný bod startovní plochy N49°37.735´ E18°37.630´
3.             Vztažný bod přistávací plochy N49°455´ E18°38.383´
4.             Nadmořská výška startovací plochy je 945 metrů.
5.             Nadmořská výška přistávací plochy je 465 metrů.
6.             Dopravní spojení k lanové dráze je zajištěno pozemní komunikací, která vede kolem parkoviště pod lanovou dráhou. Komunikace vedoucí na vrchol Javorového je opatřena značkou zákazu vjezdu a výjezd je tudíž možný jen s platným povolením, které vydávají Lesy ČR. Při výjezdu je třeba dávat velký pozor na cyklisty a chodce, kteří se na cestě často vyskytují a také na těžbu dřeva.
7.             Denní provozní doba leteckého terénu Javorový není nijak omezena, startovat před východem slunce a po jeho západu je zakázáno! Tento zákaz vyplývá z předpisu ZL1. Létání za tmy je velice nebezpečné i vzhledem k charakteristice terénu a překážkám na startu i přistání.
8.             Správcem letového terénu Javorový je Beskydská škola létání (www.chciletat.cz), tel. +420 777 311 661, info@elspeedo.cz, zodpovědná osoba Dalibor Carbol, +420 603 311 661, dali@elspeedo.cz.
9.            Hangárovací či skladištní prostor je možný ve Flight Parku Javorový (www.javorovy-vrch.cz) u přístávací plochy.
10.          Lanová dráha na Javorový (tel. +420 558 348 028) je v provozu denně od 9 do 17 hodin a jezdí každou celou hodinu, v zimním období pak od 9 do 16 hodin.
11.           Letový terén je možno používat celoročně.
12.          Piloti jsou povinni dodržovat předpis ZL1, instruktoři navíc výcvikovou osnovu PL3.
13.          Školy, instruktoři a tandem piloti paraglidingu a závěsného létání, kteří chtějí provádět činnost na startovišti Javorový Z-SZ a přistávací ploše, mohou tak činit výhradně podle podmínek dohodnutých s Beskydskou školou létání s. r. o. a na startovišti Javorový S-SV výhradně s Jiřím Valentou.
14.          Piloti jsou povinni informovat nejbližšího inspektora provozu nebo techniky a správce letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a správce letového terénu informovat také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto letovém terénu bezprostředně po jejich vzniku.
15.          Piloti i ostatní účastníci letového provozu jsou povinni uvolnit prostor v případě ohrožení zdraví a životů pro navazující záchranné akce. Správce, jím pověřené osoby a členové HS mají v tomto případě oprávnění vydávat pokyny a příkazy všem pilotům i instruktorům.
16.          Piloti jsou povinni startovací a přistávací plochy ani jejich okolí nijak neznečišťovat ani jinak nepoškozovat.
17.          Důležitá telefonní čísla:
– Horská služba Javorový – +420 597 431 703 a +420 607 584 985
– Centrum tísňového volání – 112 a 150

A. Startoviště

1. Startovní plocha JAVOROVÝ S-SV
Orientace startoviště:

Přístup na startoviště: od horní stanice lanové dráhy pěšinkou směrem k horské chatě Javorový po východní sjezdovce. Od chaty je třeba dojít na sjezdovku Červená V700. Startoviště začíná v její horní části pod chatou HS.
Překážky v prostoru startu: po levé straně lyžařský vlek a smrkový les, vpravo les s vysokými buky.
Sklon a povrch plochy: sklon je v horní části jen mírný, po 40m je zlom, za kterým se sklon znatelně zvětšuje. Povrch je travnatý, upravovaný.
POZOR! Při SZ až Z termickém proudění je po startu velké nebezpečí průletu turbulencí vznikající obtékáním SZ hrany kopce! Je to důvod častých zranění pilotů.Vzhledem k bezpečnosti a plynulosti startů je potřeba provádět vlastní přípravu k letu na okraji startovní plochy. Do středu startovní plochy vstupujeme připraveni a startujeme tak, abychom nebránili startu jiných pilotů. Toto startoviště má od města Třinec aktuálně v nájmu Jiří Valenta (+420 602 269 040) a poplatky za užití tohoto startoviště k výcviku či tandemovým letům je potřeba řešit přímo s ním.

2. Startovní plocha JAVOROVÝ Z-SZ

Orientace startoviště: 300°, tento start je díky svému tvaru obvyklém proudění větru vhodný při Z i SZ větru.
Přístup na startoviště: od horní stanice lanové dráhy pěšinkou směrem k Horské chatě Javorový po východní sjezdovce. Mezi vysílačem a chatou HS Beskydy začíná horní část startovací plochy.
Překážky v prostoru startu: vpravo kovová konstrukce lyžařského vleku, v levé a spodní části smrkový les.
Sklon a povrch plochy: travnatý, postupně se svažující.
Toto startoviště vybudovala a spravuje Beskydská škola létání, rekreační piloti mají užívání startoviště bez poplatků. Podmínky a výši poplatků vám bude sděleny ve Flight Parku Javorový (+420 777 311 661).

B. Přistávací plocha

U lanové dráhy (pro paragliding)
Přístup na přistávací plochu: napravo od parkoviště u budovy Flight Parku Javorový.
Rozměry přistávací plochy: 150×100 metrů.
Překážky a povrch: Prostor pro přistání je v horní část přistávací plochy ohraničuje vedení VVN, na boční straně u parkoviště pak vedení VN. Tyto se potkávají v rohu u spodní stanice lanovky. Plocha se od středu k druhému rohu mírně svažuje. Povrch je travnatý.
Pozor na elektrická vedení! Je třeba se včas orientovat v rozpočtu na přistání a nevykracovat se před tímto vedením, ale až za ním ve směru od kopce. Je možno též nouzově přistát na loukách před vedením VVN.
Užívání Přistávací plochy Javorový je bezúplatné, podmínkou je striktní respektování a Provozního řádu a co jak nejcitlivější řešení při nouzových přistáních mimo přistávací plochu.

Maximální povolený dostup v oblasti Beskyd je FL 095 (2950m STD), pozor na CTR Mošnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava (viz ICAO mapa), minimální dohlednost pro létání s PK je 1500m ve vzdušném prostoru tř. G (do 300m nad povrchem země) a 5000m v prostoru tř. E (300m – FL 095).

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:
Dalibor Carbol (inspektor provozu) +420 603 311 661
Slávek Tmej (inspektor provozu) +420 777 091 475

Flight Park PRAŠIVÁ

Tohle místo má svou zvláštní historii i nepopiratelné kouzlo. Je to terén, který se dá perfektně používat k tréninkovým letům, svahování i termickému létání – při západním, jihozápadním i jižním proudění. Obrovskou výhodou je jeho velká rovná přistávací plocha. Ale nejvíce si Prašivou užijete, když začne foukat svižnější vítr. A to klidně i do úrovně, při které už se na jiných beskydských startovištích balí padáky a šlape dolů.

Startovací plochy
První vybudované bylo západní startoviště. Pak jsme v roce 2017 dokončili startoviště jižní. Ze západního startoviště se dá odletět kdykoliv i za bezvětří. ideální je stav, když fouká na startu 3-5 metrů Z-JZ. To jižní startoviště je ve spodní části ještě pořád i přes snahy kůrovce omezené vzrostlými smrky a za bezvětří to vyjde přesně na chlup. Ale pokud byste se při startu loudali a startovali až v druhé polovině jižního startoviště, budete mít zřejmě o několikahodinovou zábavu s padákem na stromě postaráno. Zvláště je potřeba upozornit na JV proudění, které pod úrovní bočních stromů vytváří nepříjemný rotor. Prostě na jižním startovišti je dobré si směr větru dobře pohlídat. Po startu si můžete vysvahovat o 100 metrů výš a pak už je třeba začít lovit termiku. Při čistě západním proudění se termika objevuje asi 150 metrů mírně doprava od startu. Při JZ a J proudění zase na jižním svahu někde v úrovni Chaty na Prašivé. Pokud chcete trochu zajímavěji přistoupit k tomuhle termickému fishingu, tak máte možnost proletět směrem na jih přes trčící horské žebro doleva směrem k Čuplu. Tam je kotlík s uvařeným termickým gulášem a odsud to bere až do základny a s jižním větrem to je pak na Javorový coby dup.

Přístup na startoviště
Asfaltovou cestou byste sice vyjeli až k Horské chatě Na Prašivé, kdyby tam nebyl zákaz vjezdu. Jde skutečně o funkční zákaz, díky kterému se minimalizoval provoz po úzké cestě a zlepšila se tak bezpečnost a kultura při výstupu pěších turistů na Prašivou. Proto zvyšování provozu na této cestě rozhodně není žádoucí.

Vývozem se na start můžete dostat při praktickém tréninku v rámci našich kurzů, ale vzhledem k vytíženosti našich kapacit je lepší se trochu projít a vydýchat starosti v přírodě. Auto si můžete nechat pod přistávačkou na zaznačeném místě a vyrazit lesní pěšinou přímo nahoru. Nebo si auto můžete nechat u areálu Kamenitý a po červené značce se vydat k chatě Na Prašivé.

Přistávací plocha
Krásně velká travnatá plocha, bez větších záludností – snad jen že na levém okraji ve směru letu jsou dráty nízkého napětí, ale vzhledem k velikosti přistávací plochy to problém není.

Přístup na přistávačku Kohutka (pro zkušenější piloty): Z FM směr Český Těšín, na prvním sjezdu cca 5 km za městem doprava směrem na Nošovice. Přes Nošovice rovně do Vyšních Lhot, kde odbočíte vlevo – poutač „Restaurace Kohutka“ nemůžete minout:) Po asi 2,5km doprava – opět na Kohutku a zaparkovat můžete ješte o cca 100m dřív, před areálem Kamenité (místní vyhlášená kuchyně po přistání příjde vhod).

Přístup na přistávačku u vodárny (pro začátečníky): Kolem odbočky ke Kohutce projet rovně a odbočit vlevo na odbočce následující, označené „Uprchlický tábor Vyšní Lhoty“. Vyjedeme na kopeček a tam se cesta větví do dvou se zákazy vjezdu. Na pravém je napsáno „neplatí pro vozidla MV ČR“, ta vede do tábora a jelikož nejsme na útěku, tak tam nejedeme. Na druhé je „mimo dopravní obsluhy“ a protože se dopravně obsluhujeme, tak vjedeme tam. Po asi 150m vpavo z asfaltky odbočuje šotolina směrem k lesu a právě tam máme povoleno parkovat. Na start se pěšky dostaneme nejlépe tak, že celou přistávací louku projdeme přímo nahoru směrem k Prašivé, nejlépe po její levé části podél lesa. Když dojdeme na asfaltku, jdeme po ní vlevo na Kohutku a Kamenité, dále již po červené značce. Výjezd autem na startoviště Prašivá není povolen.

Ubytování
Chata na Prašivé, http://www.chataprasiva.cz/, tel: +420 555 11 22 77, e-mail: chatari@chataprasiva.cz . Zde velmi doporučujeme zajistit si noclehy předem, chata je velmi pěkná a mezi turisty oblíbená, leč bohužel malá a tedy bývá často obsazená.

Další možnosti ubytování:
Od roku 2018 je v provozu ubytování přímo u přistávací plochy Flight Park Javorový (www.javorovy-vrch.czinfo@elspeedo.cz, tel. 777 311 661). Zde je také kempink s WC a sprchami.

PROVOZNÍ ŘÁD PRAŠIVÁ

OBECNÉ INFORMACE

1. Letový terén Prašivá (706 m.n.m.) se nachází v severní části Beskyd poblíž obce Vyšní Lhoty, na katastrálním ůzemí obce Vyšní Lhoty. Jedná se o terén vhodný k základnímu i pokračovacímu výcviku pilotů PK i ZK, k rekreačnímu, termickému i výkonostnímu létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem. 2. Vztažný bod západní startovací plochy: 49°38’12,43″S 18°28’53,89″V.
3. Nadmořská výška západní startovací plochy je 692 metrů.
4. Vztažný bod jižní startovací plochy: 49°38’10.51″S 18°28’55.90″V.
5. Nadmořská výška jižní startovací plochy je 700 metrů.
6. Vztažný bod přistávací plochy: 49°38’28,99″S 18°28’2,19″V.
7. Nadmořská výška přistávací plochy je 425 metrů.
8. Dopravní spojení na startoviště je zajištěno pozemní komunikací, vjezd jen s povolením majitele cesty – Lesy ČR. Vývozy zajišťuje provozovatel terénu.
9. Denní provozní doba letového terénu Prašivá není nijak omezena, startovat před východem a po západu slunce je zakázáno! Tento zákaz vyplývá z předpisu ZL1.
10. Provozovatelem a správcem terénu je Beskydská škola létání s.r.o. (www.chciletat.cz), tel. +420 777 311 661.
11. Hangárovací a skladovací prostor není vymezen.
12. Ubytování je poskytování na Horské chatě na Prašivé (www.chataprasiva.cz).
13. Letový terén je možno používat celoročně.
14. Školy, instruktoři a tandem piloti paraglidingu a závěsného létání i organizátoři soutěží, kteří chtějí provádět činnost na tomto terénu, mohou tak činit jen se souhlasem Beskydské školy létání podle předem domluvených podmínek.
15. Piloti jsou povinni informovat provozovatele letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto letovém terénu a to bezprostředně po jejich vzniku.
16. Piloti jsou povinni startovací a přistávací plochy ani jejich okolí nijak neznečišťovat ani jinak nepoškozovat. A chránit tyto plochy před takovýmto jednáním ze stran jiných osob.

Důležitá telefonní čísla:
– Horská služba Javorový – +420 597 431 703 a +420 607 584 985
– Centrum tísňového volání – 112 a 150

A. Startoviště

1. Startovní plocha Západ
Orientace startoviště: 270°

Přístup na startoviště: organizovaným vývozem či pěšky k Horské chatě Prašivá, odtud pěšky přes palouk ke kostelíku a pak pokračovat 50 metrů pod něj směrem na západ.
Překážky v prostoru startu: Po obou stranách průseku jsou vzrostlé stromy, při bočním větru se za nimi vytváří turbulence. Zvláště ze SZ směru je turbulence nebezpečná a starty v těchto podmínkách nedoporučujeme.
Sklon a povrch plochy: středně prudký, postupně se svažující travnatý svah, ve spodní části pařezy. 

2. Startovní plocha Jih
Orientace startoviště: 180°

Přístup na startoviště: organizovaným vývozem či pěšky k Horské chatě Prašivá, odtud pěšky přes palouk ke kostelíku a pak pokračovat 30 metrů pod něj směrem na jih.
Překážky v prostoru startu: Po obou stranách průseku jsou vzrostlé stromy, při bočním větru se za nimi vytváří turbulence.
Sklon a povrch plochy: středně prudký, postupně se svažující travnatý svah, ve spodní části pařezy. 

B. Přistávací plocha

Přístup na přistávací plochu: Příjezdovou asfaltovou cestou spojující obec Vyšní Lhoty a areál Višňovka.
Rozměry přistávací plochy: 200 x 200 metrů.
Překážky a povrch: povrh je travnatý, po levé straně po směru letu je elektrické vedení. 

Maximální povolený dostup v oblasti Beskyd je FL 095 (2950 m STD), pozor na CTR Mošnov, TMA I Ostrava, TMA II Ostrava (viz ICAO mapa), minimální dohlednost pro létání s PK je 1500 m ve vzdušném prostoru tř. G (do 300 m nad povrchem země) a 5000m v prostoru tř. E (300 m – FL 095).

Užívání letového terénu Prašivá je pro rekreační piloty bez poplatků.

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:
Dalibor Carbol (inspektor provozu) +420 603 311 661
Slávek Tmej (inspektor provozu) +420 777 091 475

Lysá hora

Lysá hora je kultovním místm beskydských pilotů. Je nejvyšším vrcholem Beskyd a trefit správný vítr na ní nebývá úplně jednoduché. Ale už jenom více jak hodinový výstup s batohem na zádech krásně pročistí hlavu – a o to při paraglidingu jde. Let ja pak za odměnu – v létě či v zimě.

Tohle zajímavé místo se pro mnoho sportovců docela proměnilo zrušením severní lyžařské sjezdovky, zbořením kultovního Šantánu a budováním dvou nových velkých chat. Zvláštní je, že do tohoto nedávného staveniště vmáčknutého na vrcholek Lysé hory se i přes ten stavební šrumec vydávalo stále více turistů. Dnes již to není staveniště, ale stále se divím, co turisty do toho pochodujícího proudu lidí pořád táhne. A jsou to asi ty krásné výhledy na Fatru a Tatry, když je dobrá viditelnost. Z padáku to vidíme všechno ještě lépe a čistěji a tak není důvod s sebou padák na Lysou horu nevzít.

Startovací plochy
Organizací Lesy ČR jakýmsi způsobem tolerované severozápadní startoviště je tradičním startovištěm pro let z Lysé hory. Je to startoviště příkré, malé, porostlé hustým borůvčím propleteným uzoučkými prošlapanými cestičkami. Na borůvčí si padák můžeme opatrně připravit a pak stačí udělat několik razantních kroků. Svah je skutečně ostrý a když trochu fouká, ve vzduchu jsme hned. Když nefouká, tak to je boj s rychlostí, borůvčím, vztlakem a smrčky. Západní vítr je ještě jakž takž snesitelný, ale když fouká od jihozápadu, bývá to na tomhle místě většinou akce pro zlaté české ručičky – když je třeba padák vymotat z porostu.

Start snese i poměrně svižnější SZ vítr, protože ten nás i s častou termikou vystřelí vysoko nad Lysou horu a tam je možností řešení hned o něco více. No většinou stačí jen uvolnit brzdy, kterými se piloti snaží stabilizovat vrchlík při rychlém nabrání výšky a nebo si pomoci i přišlápnutím speed systému. Technologie pokročily a nylony vyztužené náběžné hrany spolu s novými aerodynamickými „výztuhami“ umožňují bezpečnější let na speedu i v turbulentnějších podmínkách, tak proč toho nevyužívat.

Co je třeba si hlídat – to je výška mraků, protože to nebývá náhoda, když se takovým katapultem dostaneme do mlíka nad základnu. Běžná výška základen kumulů nad Lysou horou bývá 1800-2000 metrů. Často ale, zvláště v jarních podmínkách, bývají výrazně níže. A na jaře – to jsme hladoví po létání, chceme se jít projít do kopce, chceme první termiku – Lysá hora je v tento čas hodně lákavá. Stačí pár sekund a než stihneme našlápnut speed systém a dostat se před kopec, tak jsme tam. Tak s tím počítáme a řešíme to dřív, než to nastane.

Naopak nejvyšší dostupy se v Beskydech pohybují kolem 3000 metrů a to pak i Lysá hora se svými 1323 metry vypadá jako jen takový špičatější hrbek ve zvlněném terénu. Ale do této výšky my s padáky nemůžeme, pro nás výtah končí ve 2700 metrech a výš už to necháváme velkým letadlům.

S tou základnou to zdůrazňuji proto, že letový provoz nad Lysou horou je nadstandardní – také piloti na větroních rádi dobírají výšku nad Lysou horou a piloti v ultralightech si často letí Lysou horu prohlédnout jen tak ze zajímavosti. Proto opatrnost je na tomto místě základní pravidlo. Pro borůvkové startoviště, častý silný vítr a aktivní termiku je Lysá hora považována za náročný letový terén.

Ještě o stupeň náročnější je start na jihozápadní straně Lysé hory. Je tam pěšinka, která přímo hraničí s Národní přírodní rezervací Mazák. To je ze strany CHKO velmi citlivě vnímaný prostor a starty z tohoto místa jsou nejen technicky náročné, ale z hlediska ochrany životního prostředí vyloženě nežádoucí. Jihozápadní a jižní větry jsou v Beskydech často spíše silnější a proto bych rozhodně doporučil vybrat si pro tento směr větru startoviště na Skalce nebo na Prašivé.

Co lze ale nazvat určitě jednoduchým startovištěm, to je jihovýchodní sjezdovka, na které je dostatek místa a odlet z ní je docela jednoduchý. Otázkou je, co potom. Jiho-východní větry u nás nejsou příliš časté a na odpolední termiku bych na jiho-východní straně prudkého vysokého svahu určitě nesázel.

Přístup na startoviště
Zásadně pěšky.

Přistávací plochy
Pokud pak chcete v pořádku přistát, je potřeba letět směrem na Raškovice – až na konec vesnice Krásná, kde je Penzion Pod Žorem a před ním po pravé straně od cesty ve směru letu je delší louka. Přistání na ní je za bezvětří jednoduché, v odpolední termice nebo při silnějším proudění je tam poměrně dost turbulencí, ale člověk tam sebou na zem vždycky nějak plácne. Pozor na dráty, jsou všude kolem.  

Možná byste se chtěli dozvědět něco více o různých přistávacích místech při letu z Lysé hory. Ono je to ale tak, že pokud máte tak velké převýšení – cca 900 metrů a termický potenciál, můžete přistávat kdekoliv v Beskydech. Záleží tedy na tom odkud na Lysou horu vyjdete a kde si necháte auto. Rychlý výstup je z parkoviště Hotelu Bezruč nad Malenovicemi. Louka před hotelem shora vypadá rovně, ale je to svah, chce to neuspěchat to a trpělivě počkat na to správnou výšku, se kterou se na louku pustíte. Jednoduché je přistání před Rajskou boudou u Malenovic nebo na loukách v okolí Ostravice.

Jak jsem už na začátku psal, Lysá hora je skutečně hojně využívána turisty a sportovci. A byť jako letový terén nemá parametry pro trénink začínajících pilotů či jakéhosi bezpečného startoviště, navíc ozvláštněna nevšední vrtkavostí větrných podmínek, je tradičně místem setkání pilotů paraglidingu, kteří právě drsnější tvář beskydského létání vyhledávají.

S CHKO jsem pod hlavičkou Beskydské školy létání, jakožto garanta dodržování dohodnutých podmínek, už v roce 2011 vedl rozhovory u způsobu užívání startovišť na Lysé hoře a dohodli jsme se na časově omezeném užívání Lysé hory pro paraglidingové létání. Užívání je tedy ze strany CHKO povoleno, zajištěné provozním řádem s jasně definovanou povinností dodržovat zákaz užívání letového terénu Lysá hora od 1. 4. do 10. 5. s ohledem na dobu rozmnožování zvláště chráněných druhů živočichů.

Co podle všech zúčastněných velmi negativně působí na ohrožené druhy živočichů – to je provozování vyhlídkových letů nad Lysou horu z blízkého letiště v Lubně. A tím je myšleno hlavně motorové létání motorových padáků, které létají nízko nad korunami stromů. Situaci samozřejmě nepomáhá ani výrazně pomalejší let oproti jiným motorovým letadlům.

PROVOZNÍ ŘÁD LYSÁ HORA

OBECNÉ INFORMACE

1.     Letový terén Lysá hora 1 323 m n.m se nachází ve střední části Beskyd poblíž obce Ostravice v přírodně hodnotném území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Jedná se o terén složitějšího charakteru pro piloty s dobrou znalostí startů. Tento terén se používá k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.
2.     Vztažný bod startovní plochy: 49°32’49.25″N,18°26’52.26″E
3.     Vztažný bod přistávací plochy u Hotelu Bezruč: 49°33’56.27″N,18°25’27.67″E
4.     Nadmořská výška startovací plochy je 1323 metrů.
5.     Nadmořská výška přistávací plochy je 550 metrů.
6.     Dopravní spojení na startoviště není zajištěno. Přístup na startoviště je možný pouze pěšky po vyznačených turistických chodnících. Parkování aut je možné u Hotelu Petr Bezruč.
7.     Správcem letového terénu Lysá hora je Beskydská škola létání (www.chciletat.cz), tel. +420 777 311 661, info@elspeedo.cz, zodpovědná osoba Dalibor Carbol, +420 603 311 661, dali@elspeedo.cz.
8.     Hangárovací či skladištní prostor není vymezen.
9.     Piloti jsou povinni dodržovat předpis ZL1.
10.  Provoz letového terénu je s ohledem na dobu rozmnožování zvláště chráněných druhů živočichů zakázán v jarním období od 1. 4. do 10. 5.!
11.  Startoviště Lysá hora mohou využívat jen piloti s platnou licencí. Základní výcvik je na tomto startovišti zakázán. Zakázány jsou také starty s motorem. Důvodem je minimalizovat rušivé vlivy na bezprostředně navazující zvláště chráněná území – Národní přírodní rezervaci Mazák, Přírodní rezervaci (PR) Malenovický kotel a PR Lysá hora.
12.  Piloti jsou povinni informovat nejbližšího inspektora provozu nebo techniky a správce letového terénu o jakékoliv mimořádné události (letecké nehodě nebo incidentu) a správce startoviště informovat také o úrazech nebo škodách způsobených při jejich činnosti na tomto startovišti a jeho okolí bezprostředně po jejich vzniku.
13.  Piloti i ostatní účastníci letového provozu jsou povinni uvolnit prostor v případě ohrožení zdraví a životů pro navazující záchranné akce. Správce, jím pověřené osoby a členové HS mají v tomto případě oprávnění vydávat pokyny a příkazy všem pilotům i instruktorům.
14.  Při létání a pohybu na letovém terénu Lysá hora se musí piloti řídit veškerými nařízeními a řádem CHKO Beskydy. Piloti musí chránit přírodu, zamezovat jejímu poškozování v prostorách startu a přistání a pečovat o tyto plochy. V případě jakéhokoliv poškození přírody a porušení řádu CHKO je nutné toto nahlásit osobě správci letového terénu.

Důležitá telefonní čísla:
– Horská služba na Lysé hoře: +420 597 431 702 nebo +420 606 769 010

– Centrum tísňového volání: 112 a 150
Správa CHKO Beskydy: +420 571 654 293

A. Startoviště

1.Startovní plocha Severo-západ
Orientace startoviště: 280°

Přístup na startoviště:  Pěšky od parkoviště hotelu Bezruč po modré turistické značce přes hřeben Malchor, odtud po žluté turistické značce až na vrchol Lysé hory. Startoviště se nachází severně od chaty Horské služby v Malenovickém kotli. Velikost startoviště je pouze pro jeden rozložený padák. Tento start je vhodný jen pro zkušenější piloty. Je třeba startovat ve větru o síle min. 2m/s. Naopak při silném proudění hrozí zafouknutí do rotoru nebo na vysílač. Start je vhodný jen pro piloty, kteří dokážou dobře provádět křížový start spolu s razantním rozběhem. Při silnějším západním proudění v tomto místě často přicházejí i termické turbulence.
Překážky v prostoru startu: Vlevo i vpravo po stranách jsou vzrostlé stromy do velikosti 10 m.
Sklon a povrch plochy: Sklon je strmý s povrchem travnatým a s borůvčím.

2. Startovní plocha Jiho-východ
Orientace startoviště: 140°

Přístup na startoviště: přímo na jihovýchodní sjezdovce.
Překážky v prostoru startu: Na pravé straně lyžařský vlek a na levé straně lesní porost.
Sklon a povrch plochy: Mírný až střední sklon, vyšlapaný horský chodník.

B. Přistávací plocha
Přístup na přistávací plochu: Od parkoviště hotelu Bezruč pěšky směrem před hlavní vchod odtud směr západ 30 m.
Rozměry přistávací plochy: 80×50 metrů.
Překážky a povrch: Přistávací plocha je olemována vzrostlými stromy. Povrch je travnatý a má mírný sklon. Nutné dávat pozor na možnost vytvoření turbulence vzniklé údolním prouděními při silném západním větru.

Užívání letového terénu Lysá hora je bez poplatků.

Osoby pověřené kontrolou dodržování Provozního řádu:
Dalibor Carbol (inspektor provozu) +420 603 311 661
Slávek Tmej (inspektor provozu) +420 777 091 475

 

 

Beskydské letové prostory

Máte dotaz?

Zrovna někde lítáme, ale pokud nám chcete zanechat vzkaz, napište nám! :)

0

Začněte psát a klikněte Enter